Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19098
Başlık: Transformasyon problemi̇
Yazarlar: Savaş, Vural F.
Anahtar kelimeler: Marksist Teori
Transformasyon problemi
Kapital
Emek
Yayın Tarihi: 1974
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Savaş, V.F. (1974). “Transformasyon problemi̇”. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 3(1), 1-31.
Özet: Makalemizin amacı Marksist Teori'de önemli bir yere sahip olan ve «değerlerin fiatlara dönüşümü» veya kısaca «transformasyon problemi> diye adlandırılan tartışmalı konuyu; Türk okuyucularına tanıtmaktır. Makalemiz incelendiği zaman görüleceği üzere Transformasyon problemi; Marks'ın ünlü yapıtı «Kapital» in Ill. cildinin yayınlandığı 1894 yılından beri iktisatçıların dikkatini tekrar tekrar üstüne çeken bir konudur. Elbette ki böyle bir ilgi sebepsiz değildir. Transformasyon probleminin çözülmesi veya çözülememesi; şöyle veya böyle çözülmesi; başta «emek-değer teorisi» olmak üzere, «artık değer», «emeğin sömürülmesi» ve «kapitalin organik terkibi» gibi Marksist kavramların geçerliğini ve güvenilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19098
Koleksiyonlarda Görünür:1974 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_1.pdf7.56 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons