Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19080
Başlık: Hemofagositik sendrom ve bağ dokusu hastalıkları
Diğer Başlıklar: Hemophagocytic syndrome and connective tissue diseases
Yazarlar: Yazıcı, Ayten
Çefle, Ayşe
Anahtar kelimeler: Hemofagositik sendrom
Makrofaj aktivasyon sendromu
Bağ dokusu hastalıkları
Hemophagocytic syndrome
Macrophage activation syndrome
Connective diseases
Yayın Tarihi: 16-Eki-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yazıcı, A. ve Çefle, A. (2017). "Hemofagositik sendrom ve bağ dokusu hastalıkları". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(3), 137-140.
Özet: Hemofagositik sendrom, doğal katil hücrelerdeki defekt ve aşırı makrofaj aktivitesi sonucu oluşan hayatı tehdit eden bir tablodur. Romatolojik hastalıklarla ilişkili olan reaktif formu makrofaj aktivasyon sendromu olarak adlandırılmaktadır. Hastalar genellikle ateş, hepatosplenomegali, lenfadenopati, pansitopeni, dissemine intravasküler koagülasyon ile gelir. Ferritin, trigliserid ve laktat dehidrogenaz yüksekliği, fibrinojende düşüklükle karakterizedir. Mortalitesi yüksek olan bir tablonun erken tanısı uygun tedavinin başlanması ve hastanın survisi için gereklidir.
Hemophagocytic syndrome is a life-threatening condition which is caused by defects in natural killer and excessive activation of macrophages. The reactive form of this disorder associated with rheumatologic diseases called macrophage activation syndome. Patients usually present with fever, hepatospelomegaly, lymphadenopathy, pancytopenia, disseminated intravascular coagulation. It is characterized by hyperferritinemia, hypertriglyceridemia, increased lactate dehydrogenase, and hypofibrinogenemia. Early diagnosis of this disorder with high mortality rate is essential to initiate appropriate treatment and survival of patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421480
http://hdl.handle.net/11452/19080
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 43 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
43_3_9.pdf236.67 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons