Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19052
Title: Kalp pili yerleştirilmesi sonrası gelişen kompleks venöz darlığın perkütan yolla geçilmesinde seeker crossing support kateterin nadir kullanımı
Other Titles: Percutaneous crossing of a complex venous stenosis that occurred after pacemaker implantation: Rare use of seeker crossing support catheter
Authors: Kaçar, Emre
Şanal, Bekir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Nas, Ömer Fatih
Hacıkurt, Kadir
Sağ, Saim
Erdoğan, Cüneyt
Keywords: Seeker crossing support kateter
Kalp pili
Seeker crossing support catheter
Kompleks darlık
Complex stenosis
Pacemaker
Issue Date: 12-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nas, Ö. F. vd. (2015). ''Kalp pili yerleştirilmesi sonrası gelişen kompleks venöz darlığın perkütan yolla geçilmesinde seeker crossing support kateterin nadir kullanımı''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 147-150.
Abstract: Kalp pilinin yerleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan en yaygın komplikasyonlar venöz tromboz ve venöz darlıktır. Son yıllarda, perkütan yaklaşım santral venöz darlıkların tedavisinde etkili bir tedavi seçeneği olmaktadır. Perkütan yolla standart yöntemlerle vasküler kompleks darlıkların geçilemediği durumlarda Seeker crossing support kateter (SCSK) (Bard PV, Tempe), üstün uç yapısıyla alternatif iyi bir yöntem olabilir. Yazımızda; kalp pili implantasyonu sonrası sol subklavian ve brakiosefalik vende gelişen oklüzyonun standart perkütan yöntemlerle geçilememesi üzerine SCSK kateterle darlığın başarılı şekilde geçilmesi ve santral venöz sistemde rekanalizasyonun sağlanması sunulmaktadır.
Venous thrombosis and stenosis are among the most common complications of pacemaker implantation. In recent years, percutaneous approach has become an effective treatment option in central venous stenosis. Seeker crossing support catheter (SCSC) (Bard PV, Tempe) may be a good alternative with its superior tip entry to standard percutaneous techniques which do not help with complex stenoses. The purpose of this report was to present successful crossing of occlusion of the left subclavian and brachiocephalic veins that occurred after pacemaker implantation and recanalization of the central venous system with the SCSC following several unsuccessful percutaneous crossing attempts using standard techniques.
Description: Bu çalışma, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya’da e-poster olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421390
http://hdl.handle.net/11452/19052
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_3_10.pdf433.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons