Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19050
Başlık: Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir?
Diğer Başlıklar: Is contrast induced nephropathy responsible for all kidney failures developing after interventional procedures?
Yazarlar: Gül, Cuma Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Yıldız, Abdülmecit
Güllülü, Mustafa
Anahtar kelimeler: Kolesterol embolisi
Akut böbrek yetmezliği
Mavi parmak
Koroner anjiografi
Acute kidney failure
Cholesterol embolism
Blue toe
Coroner angiography
Yayın Tarihi: 16-Eyl-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gül, C. B. vd. (2015). ''Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 139-141.
Özet: Genelde klinisyenler girişimsel işlemler sonrasında ortaya çıkan her böbrek yetmezliğini kontrast aracılı nefropati olarak değerlendirme eğilimindedirler. Bu nedenle multisistemik bir hastalık olan ateroembolik renal hastalık sıklıkla gözden kaçar. Hastalık genelde yaşlı, aterosklerotik erkeklerde klasik triadı ile ortaya çıkar; girişimsel işlem, akut böbrek yetmezliği ve cilt bulguları. Bu olgu sunumu ateroembolik renal hastalığa dikkat çekmek için yapılmıştır.
In general, kidney failure after arising interventional procedures clinicians tend to assess as contrast-mediated nephropathy. Therefore atheroembolic renal disease, which is a multisystem disease, is often overlooked. The disease usually occurs in elderly, atherosclerotic male. Its classic triad is included, precipitating interventional procedures, acute renal failure and cutaneous manifestations. This case report aimed to create awareness of atheroembolic renal disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421388
http://hdl.handle.net/11452/19050
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 41 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
41_3_8.pdf228.55 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons