Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19039
Title: Yüz ve saçlı deri yerleşimli subkutan nodüler kitleler: 56 vakanın retrospektif analizi
Other Titles: Face seated subcutaneous nodular masses: A retrospective analysis of 56 cases
Authors: Ersen, Burak
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Karabulut, Furkan
Özbek, Serhat
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Kalay, Ayşe
Çeçen, Süleyman
Köse, Mehmet
Keywords: Sebase kist
Lipom
Epidermoid kist
Dermoid kist
Lipoma
Sebaceous cyst
Epidermoidal cyst
Dermoid cyst
Issue Date: 3-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabulut, F. vd. (2015). ''Yüz ve saçlı deri yerleşimli subkutan nodüler kitleler: 56 vakanın retrospektif analizi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 105-107.
Abstract: Derinin selim tümörleri klinik pratikte sık gözlenen patolojilerdendir. Yüz bölgesi, selim tümörlerin yerleşimi açısından sık görülen bölgelerden birisidir. Derinin histolojik yapısını oluşturan farklı hücrelerden çok sayıda selim tümör oluşabilmektedir. Çalışmamızda 2012-2014 yılları arasında, polikliniğimize yüzde kitleye bağlı kozmetik rahatsızlık şikayetiyle başvuran 56 hastada, tarafımızca müdahale edilen toplam 65 kitle incelenmiştir. Çalışmamız sonucunda sadece kozmetik sıkıntı yarattığı düşünülen lezyonların %87’sinin malignite ya da zemininde malignite geliştirme potansiyeli olan kistler olduğu görüldü. Epidermal kistlerin yüzde yerleşen subkutan nodüller arasında en sık gözlemlenen patoloji olduğu saptandı. Alın bölgesi ise yerleşim yeri itibari ile en sık müdahale edilen bölgeydi. Sonuç olarak yüzde varlığı selim olarak kabul görmüş, sadece kozmetik rahatsızlık nedeniyle doktora başvuru sebebi olan rin %87`sinin malign dönüşüm ya da zemininden malignite gelişme ihtimali olduğu saptanmıştır.
Benign skin tumors are often seen in clinical practice. The face is also a common region for benign skin tumors. Numerous kinds of benign tumors arise from different cells which constitute the histological structure of the skin. In our study, 65 skin masses excised from 56 patients, which only create cosmetic discomfort were investigated between 2012 and 2014. As a result of our study, %87 of all excised masses were diagnosed as cysts which either have malignant potential or possibility of giving rise to a malignancy. Epidermoidal cysts were the most frequent nodular lesion in our study. Frontal region was the most frequent location for cyst removal. As a result, it was seen that %87 of all face seated lesions which were considered as benign and only creating cosmetic concern, has the potential of transforming or giving rise to malignancy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421375
http://hdl.handle.net/11452/19039
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_3_2.pdf268.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons