Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18985
Title: Sakral bası yarası onarımı: superior gluteal arter perforatör (SGAP) flebi deneyimlerimiz ve 9 vakanın analizi
Other Titles: Sacral pressure sore reconstruction: our superior gluteal artery perforator (sgap) flap experience and analylsis of 9 cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Aksu, İsmail
Akın, Selçuk
Ersen, Burak
Tunalı, Orhan
Şakı, Mehmet Can
Keywords: Flep
Bası yarası
Pressure söre
Superior gluteal arter perforatör flebi
Superior gluteal artery perforator flap
Flap
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksu, İ. vd. (2015). ''Sakral bası yarası onarımı: superior gluteal arter perforatör (SGAP) flebi deneyimlerimiz ve 9 vakanın analizi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(1), 11-14.
Abstract: Sakral bası yarası özellikle yatağa bağımlı hastalarda oluşan ve sık görülen bir durumdur. Bası yaralarının tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler tanımlanmıştır. Özellikle son yıllarda önem kazanmış superior gluteal arter perforatör flebi (SGAP) bu yöntemlerden birisidir. Çalışmamızın amacı; kliniğimizde bası yarası onarımında kullandığımız superior gluteal arter perforatör (SGAP) flebi deneyimlerimizi paylaşmak ve uygulamış olduğumuz 9 flebin sonuçlarının incelenmesidir. 6 erkek, 3 kadın hasta ameliyat edilmiş ve 2-15 ay aralığında takip edilmiştir. Uygulamış olduğumuz 9 flebin birinde seroma gelişmiştir, bir flep verici alanında açılma olmuştur ve bir vakada tam flep kaybı meydana gelmiştir. Sakral bası yarası onarımında kullandığımız SGAP flebinin sahip olduğu avantajları ve diğer flep seçenekleriyle benzer komplikasyon oranlarına sahip olması nedeniyle bu bölgenin onarımında kullanılabilecek iyi bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.
Pressure sores are common conditions, particularly seen in bed-bound patients. There are various surgical methods described for pressure sore treatment. Superior gluteal artery perforator flap (SGAP) is one of these methods which has gained popularity in the recent years. The aim of our study is to share our SGAP flap experience and to analyze the outcomes of 9 SGAP flaps performed in our clinic. 6 male and 3 female patients were operated with a 2-15 months follow up time. Among 9 flaps performed in our clinic, a seroma formation was detected in one patient and was drained. One patient suffered from a healing problem in the donor site and in one patient a total flap failure was seen. We consider that SGAP flap is an useful option for sacral pressure sores due to its advantages and similar complication rates compared to other reconstruction options.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421353
http://hdl.handle.net/11452/18985
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_1_3.pdf375.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons