Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18983
Title: 106 primer palatoplasti olgusunda oronasal fistül oranının incelenmesi
Other Titles: Analysis of oronasal fistula rate in 106 primary palatoplasy cases
Authors: Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi/Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Ersen, Burak
Özberk, Serhat
Şakı, Mehmet Can
Tunalı, Orhan
Aksu, İsmail
Köse, Mehmet
Kastamoni, Menekşe
Keywords: Damak yarığı
Damak fistülü
Cleft palate
Primer palatoplasti
Primary palatoplasty
Oronasal fistula
Issue Date: 5-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersen, B. vd. (2015). ''106 primer palatoplasti olgusunda oronasal fistül oranının incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(1), 1-4.
Abstract: Yarık dudak ve damak, dünya genelinde her 700 doğumda 1`lik oranı ile en sık rastlanan doğumsal anomalilerdendir. Primer palatoplasti yarık damak tedavisinde en önemli basamaktır. Çalışmamızda Haziran 2009 – Haziran 2014 yılları arasında kliniğimizde gerçekleştirilen 106 primer palatoplasti cerrahisi ve sonuçları retrospektif olarak incelendi. En sık cerrahi yapılan yarık damak tipinin unilateral inkomplet tip (%67) olduğu görüldü. Yarık damak cerrahisinde bütün damak yarıkları genelinde en sık kullanılan tekniğin Bardach 2 flep palatoplasti (%33.9) olduğu görüldü. Çalışmamızda primer palatoplasti sonrası damak fistülü oranı %10.3 olarak hesaplandı. Çalışmamızda elde edilen primer palatoplasti sonrası damak fistülü insidansının benzer yayınlarla karşılaştırıldığında düşük olduğu görüldü.
Cleft lip and palate is one of the most common congenital anomalies worldwidely with the rate of 1/700 per birth. Primary palatoplasty is the most important step in cleft palate treatment. In our study 106 primary palatoplasty cases were evaluated retrospectively. All cases were performed in our clinic between June 2009 and June 2014. The most common operated cleft palate type was unilateral complete cleft (%67). The most preferred cleft palate repair technique was Bardach`s 2 flap palatoplasty (%33. 9). In our study; it was calculated that the oronasal fistula rate after primary palatoplasty was %10,3. It was seen that the rate of palatal fistula after primary palatoplasty in our study was lower compared to similar publications in the literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421351
http://hdl.handle.net/11452/18983
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_1_1.pdf295.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons