Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18982
Başlık: Primer adrenal yetmezliğin tanı ve tedavisi
Diğer Başlıklar: Diagnosis and treatment of primary adrenal insuffıciency
Yazarlar: Şişman, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Cander, Soner
Anahtar kelimeler: Adrenal yetmezlik
Tedavi
Glukokortikoid
Mineralokortikoid
Adrenal insufficiency
Treatment
Glucocorticoid
Mineralocorticoid
Yayın Tarihi: 9-Şub-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şişman, P. ve Cander, S. (2016). “ Primer adrenal yetmezliğin tanı ve tedavisi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 111-119.
Özet: Primer adrenal yetmezlikte semptomlar glukokortikoid ve mineralokortikoid eksikliğine bağlıdır. Semptomların nonspesifik olması nedeniyle tanı sıklıkla gecikir ve hastalar adrenal kriz ile presente olabilir. Tedavide uygun dozda glukokortikoid ve mineralokortikoid replasmanı yapılmalıdır. Amaç normal iyilik halinin sağlanması, kilonun korunması, normal seksüel fonksiyonların ve fiziksel aktivitelerin sürdürülebilmesidir. Primer adrenal yetmezliğin en önemli sebebinin otoimmün olması nedeniyle bu hastalarda diğer otoimmun hastalıkların değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Primer adrenal yetmezlikli hastalarda hayatı tehdit edici adrenal kriz riski bulunmaktadır. Bu nedenle cerrahi, travma ve enfeksiyon gibi stres durumlarında glukokortikoid dozlarında artış yapılmalı ve hastalar doz artışı yapacakları durumlar hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaların eksik ya da aşırı doz replasmanları açısından klinik bulgularının değerlendirilmesi izlemlerinde çok önemlidir. Bu nedenle bu hastaların, hastalık hakkında bilgili ve deneyimli merkezlerde takip edilmesi önerilmektedir.
Symptoms in primary adrenal insufficiency depend on glucocorticoid and mineralocorticoid deficiency. Because the symptoms are nonspecific, the diagnosis is often delayed and patients may present with adrenal crisis. The appropriate dose of glucocorticoid and mineralocorticoid replacement should be performed. The goal of treatment of patients with primary adrenal insufficiency is to restore normal well-being, stable weight, normal sexual function, and physical activity. Patients with primary adrenal insufficiency are at risk of life-threatening adrenal crises. For this reason, in cases of stress such as surgery, trauma and infections, glucocorticoid doses should be increased and the patients should be informed about the circumstances in which they will increase the dose. In follow-up, evaluation of clinical findings in terms of under or overtreatment is important. For this reason, it is recommended that these patients must be followed up at experienced centers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421659
http://hdl.handle.net/11452/18982
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
42_2_3_11.pdf367.31 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons