Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18981
Title: Soliter endobronşiyal glandüler papillom: Olgu sunumu
Other Titles: Solitary endobronchial glandular papilloma: Case report
Authors: Tepeoğlu, Merih
Taştepe, F.Zeynep
Özdemi̇r, B.Handan
Kılıç, Dalokay
Memi̇ş, Leyla
Keywords: Akciğer
Endobronşiyal
Papillom
Lung
Endobronchial
Papilloma
Issue Date: 23-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tepeoğlu, M. vd. (2016). “Soliter endobronşiyal glandüler papillom: Olgu sunumu”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 107-109.
Abstract: Endobronşiyal glandüler papillomlar, bronş yüzey epitelinden köken alan, akciğerin oldukça nadir görülen papiller tümörleridir. Bronşiyal papillomlar içerisinde en sık skuamöz hücreli papillomlar görülmekte olup, bu lezyonların malign transformasyon gösterdikleri bilinmektedir. Glandüler papillomlar ise malign transformasyon göstermezler. Glandüler papillomların önemi klinik ve radyolojik olarak akciğerin benign ve malign pek çok lezyonu ile karışabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kesin tanı için histopatolojik değerlendirme gerekmektedir. Bizde oldukça nadir görülmesi ve ayırıcı tanı zorluklarına sebep olabilmesinden dolayı, öksürük şikayeti ile başvuran ve görüntüleme yönteminde saptanarak bronkoskopik biyopsi ile tanı alan bir glandüler papillom olgusunu sunduk.
Endobronchial glandular papilloma is a rare benign papillary lung tumor, that is derived from bronchial surface epithelium. The most frequent type of endobronchial papillomas is squamous cell papillomas and malign transformation have been reported in these lesions. However, in glandular papillomas, no malignancy has been reported. The importance of glandular papillomas is the difficulty in distinguishing these lesions from a lot of benign and malignant lung lesions, both clinically and radiologically. Therefore, histopathological examination is essential for exact diagnosis. We hereby report a unique case of glandular papilloma diagnosed from bronchoscopic biopsy, emphasizing the problematic differential diagnosis of this extremely rare entity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421662
http://hdl.handle.net/11452/18981
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_10.pdf283.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons