Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18980
Title: İntrakranyal hemanjiyoperistom: 4 olgu sunumu ve literatür gözden geçirilmesi
Other Titles: Intracranial hemangiopericytoma: 4 case reports and literature review
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.
Baykal, Duygu
Taşkapılıoğlu, M.Özgür
Yılmazlar, Selçuk
Keywords: İntrakranyal
Hemanjiyoperistom
Cerrahi
Cerebrum
Hemangiopericytoma
Surgery
Issue Date: 27-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baykal, D. vd. (2016). “İntrakranyal hemanjiyoperistom: 4 olgu sunumu ve literatür gözden geçirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 103-106.
Abstract: İntrakranyal hemanjiyoperistom (HPC) dural sinüsler boyunca yerleşen nadir ve agresif seyirli bir tümördür. Tüm intrakraniyal tümörlerin %1’inden azını oluşturur. Bu yazıda HPC nedeniyle kliniğimizde 2015 yılında opere edilen 4 olguyu klinik ve radyolojik açıdan tartışmayı amaçladık.
Intracranial meningeal hemangiopericytoma (HPC) is a rare and aggressive intracranial neoplasm located along the dural sinuses. It constitutes less than 1 % of all intracranial tumors. In this manuscript we aim to discuss clinic and radiological features of 4 cerebral HPC cases that were operated in our department in 2015.
Description: Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi’nde (Antalya, 2016) bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421661
http://hdl.handle.net/11452/18980
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_9.pdf495.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons