Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18979
Title: Kronik i̇nflamatuar demiyelinizan nöropati ve meme kanseri: Ender bir birliktelik
Other Titles: Chronic inflammatory demyelinating neuropathy and breast cancer: A rare comorbid disease
Authors: Kotan, Dilcan
Alemdar, Murat
Keywords: Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
Meme kanseri
Otoimmünite
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Breast cancer
Autoimmunity
Issue Date: 1-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kotan, D. ve Alemdar, M. (2016). “Kronik i̇nflamatuar demiyelinizan nöropati ve meme kanseri: Ender bir birliktelik”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 99-101.
Abstract: Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (KIDP), otoimmun mekanizmalar sonucu gelişen periferik sinir hastalığıdır. Klinik prezentasyonu ve gidişi değişkenlik gösterebilir. Genellikle üst ve alt ekstremitelerde güçsüzlük, uyuşma ve spontan ağrı ile başlar. Hastaların yaklaşık tama yakınında ekstremitelerde motor kuvvetsizlik ve derin tendon reflekslerinin kaybı görülür, bulgulara duyusal bulgular ve fasyal paralizide eşlik edebilir. KIDP’nin kanserlerle olan ilişkisi uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu yazıda, motor ve duyusal bulgular ile semptom veren, nörolojik defisitlerin ve nöropatik ağrının varlığına rağmen memede kitle sonrası kanser tedavisine yoğunlaşılan, teşhisi ve tedavisi geciken KİDP’ li bir kadın olgu sunduk.
The chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy is a periferic nerve disease which developed by results of otoimmun process. The clinical presentation and progression could be various. Generally, It starts with weakness in upper and lower extremities, paresthesia and spontaneous pain. There are motor weakness of extremities and loss of deep tendon reflexes in almost all patients. Sensorial symptoms and facial paralysis may accompany to another syptoms. CIDP’s relation with cancers known for a long time. In this article, we present a female patient case report with CIDP which was detected and delayed diagnosis and treatment despite of motor and sensorial syptoms, neurological deficits and neuropathic pain because of only concentreate to breast canser treatment.
Description: Bu çalışma Nöropatik Ağrı Konresi’nde (Antalya, 2015) bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421660
http://hdl.handle.net/11452/18979
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_8.pdf337.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons