Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18978
Title: Serbest doku nakli ile post travmatik ayak bileği rekonstrüksiyonu
Other Titles: Post-traumatic reconstruction of the ankle defects with free tissue transfer: Analysis of 20 consecutive cases
Authors: Ersen, Burak
Şakı, Mehmet Can
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Akın, Selçuk
Aksu, İsmail
Tunalı, Orhan
Keywords: Serbest doku transferi
Anterolateral uyluk flebi
Travma
Mikrocerrahi
Alt ekstremite rekonstrüksiyonu
Free tissue transfer
Anterolateral thigh flap
Trauma
Microsurgery
Lower extremity reconstruction
Issue Date: 11-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersen, B. vd. (2016). “Serbest doku nakli ile post travmatik ayak bileği rekonstrüksiyonu”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 93-98.
Abstract: Çalışmanın amacı; 4 yıllık bir süre boyunca ayak bileği bölgesinde meydana gelmiş kompleks yaraların tedavi süreci ve komplikasyonları ile ilgili faktörlerin analizidir. Mevcut retrospektif çalışma, Ocak 2011- Ocak 2015 yılları arasında ayak bileği defektlerinin serbest fleplerle onarımı yapılmış 20 hastayı kapsamaktadır. Bütün vakalar demografik yapı, oluş mekanizması, yerleşim, eşlik eden yaralanmalar, flep seçimi, flep boyutu, alıcı vasküler yapılar, anostomoz sayısı, hastanede yatış süresi ve post operatif komplikasyonlar açısından analiz edilmiştir. Çalışmamızda ayak bileği defektleri için 20 hastaya toplam 22 serbest flep yapılmıştır. 6 hastada anterolateral uyluk flebi, 6 hastaya lateral kol flebi, 4 hastaya latissimus dorsi kas deri flebi, 3 hastada radial ön kol flebi ve 1 hastada yüzeyel femoral arter perforatör serbest flebi kullanılmıştır. Vakalarda başarı oranının %85 olduğu görülmüştür. Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda birincil amaç fonksiyonun geri kazanılması ve korunmasıdır. Uygun tedavi planının yapılması hayatidir ve bu tip yaralanmalarda serbest flep ile rekonstrüksiyon en ideal tercihtir.
The purpose of this study is to analyze a 4-year experience of managing complex wounds in the ankle region focusing on factors associated with complications. The present retrospective study included 20 patients treated for defects in the ankle area with free flaps from January 2011 to January 2015. All cases were analyzed for the demographics, mechanism and location of the lower extremity injury, collateral injuries, flap selection, flap size, recipient vessels, number of anastomosis, hospital stay, postoperative complications. A total of 22 free flaps performed in 20 patients for tissue defects in the ankle region. There were 6 patients who underwent lower extremity reconstruction using an anterolateral thigh flap and 6 patients with a lateral arm free flap, 4 with a latissimus dorsi muscle-skin flap, 3 with a radial forearm free flap and one with superficial femoral artery perforator free flap. Our success rate in lower extremity reconstruction with free flaps was %85.The primary goal of lower extremity reconstruction is to recover function and maintain it. It is vital to make the appropriate treatment plan, and all this suggests that free flap would be the best treatment for patients with severe injuries to the lower extremities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421658
http://hdl.handle.net/11452/18978
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_7.pdf541.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons