Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-06T06:36:39Z-
dc.date.available2021-04-06T06:36:39Z-
dc.date.issued2017-02-10-
dc.identifier.citationBabacan, S. vd. (2016). “Tıbbi terminoloji hakkında öğrencilerin ve çalışanların görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 89-92.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421656-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18977-
dc.descriptionBu çalışma, “XXIV International Symposium on Morphological Sciences - ISMS2015 (İstanbul/)” Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğrencilerin ve çalışanların tıbbi platformlardaki gelişmelerin takip edilmesi ve iletişim kurulabilmesi için gerekli olan Tıbbi Terminoloji hakkındaki görüşlerini almaktır. Çalışmaya, Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan 347 öğrenci ve Tıp Fakültesi Hastanesinin çeşitli birimlerinde çalışan 74 personel katılmıştır. Veriler Likert tipi ölçek içeren anket formları vasıtasıyla elde edilmiştir. Tıbbi Terminoloji dersinin gerekliliği konusunda öğrenciler ve çalışanlar tıbbi terminolojinin meslekleri açısından gerekli olduğunu (sırasıyla %74,2, %79,7) belirtmiştir. Hem okuyan grup hem çalışan grup stajda veya meslek hayatında Tıbbi Terminoloji dersinin faydasını gördüklerini belirtmiştir (%59,9, %71,6). Bunlara ek olarak, çalışanların %41,9’u tıbbi materyalleri okumakta bazen güçlük çektiklerini %56,7’si ise diğer çalışanlardan yardım aldıklarını ifade etmiştir. Tüm bu veriler ışığında, yapılan anket çalışmasından elde edilen ve değerlendirilen geri bildirimlerin Tıbbi Terminoloji dersinin sürdürülmesi ve müfredatın geliştirilmesi için önemli olduğu kanaatindeniz.tr_TR
dc.description.abstractCurrent study aims to determine the thoughts of the students and employees on medical terminology which is necessary to communicate and pursue the developments on medical platforms. This study was conducted on 347 students from Vocational School of Health Services and 74 employees from the Hospital of Medical Faculty of Uludag University. The data were collected by a Likert’s questionnaire form. On the point of necessity of the medical terminology classes, both the students and the employees expressed it is necessary for their career (%74,2, %79.7, respectively). Both the students and the employees said they advance benefits from medical terminology classes at their works or internships (%65.1, %71.6). Additionally, the employees expressed, they sometimes have difficulty to understanding the written material (%41.9) and usually ask for help from others (%56.7). Within these results, we think the feedbacks are valuable for development and progress of the syllabus of the medical terminology.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTıbbi terminolojitr_TR
dc.subjectGeri bildirimtr_TR
dc.subjectTıp eğitimitr_TR
dc.subjectTıp dilitr_TR
dc.subjectMedical terminologyen_US
dc.subjectFeedbacken_US
dc.subjectMedical educationen_US
dc.subjectMedical languageen_US
dc.titleTıbbi terminoloji hakkında öğrencilerin ve çalışanların görüşleritr_TR
dc.title.alternativeThe thoughts of the students and the employees on medical terminologyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı.tr_TR
dc.identifier.startpage89tr_TR
dc.identifier.endpage92tr_TR
dc.identifier.volume42tr_TR
dc.identifier.issue2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorBabacan, Serdar-
dc.contributor.buuauthorIşıklar, Sefa-
dc.contributor.buuauthorKafa, İlker Mustafa-
dc.contributor.buuauthorCoşkun, İhsaniye-
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_6.pdf351.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons