Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnal, Nermin-
dc.date.accessioned2021-04-06T06:34:22Z-
dc.date.available2021-04-06T06:34:22Z-
dc.date.issued2016-12-15-
dc.identifier.citationÜnal, N. vd. (2016). “Paratiroid adenomu tanısında ki67 ve p53 ekspresyonunun rolü”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(2-3), 83-87.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421654-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18976-
dc.description.abstractPrimer hiperparatiroidizmin en sık nedeni paratiroid adenomudur. Paratiroid adenomunun histopatolojik ayırıcı tanısında karsinom ve henüz küçük boyutta olanlarında normal veya hiperplastik paratiroid dokusu yer almaktadır. Morfolojik olarak tanı zorluğu olan durumlarda ek yardımcı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ki67 proliferasyon indeksi, çeşitli tümörlerdeki ve birçok lezyondaki hücre proliferasyonunu değerlendirmede kullanılmaktadır. Yüksek ki67 değerleri özellikle agresif tümörlerde saptanır. P53 ise tümör supresör gen olarak görev alır. Neoplazilerde en sık mutasyona uğrayan gendir. Biz çalışmamızda ki67 ve p53 ekspresyonunun paratiroid adenomunu tanısındaki yardımcı rolünü araştırdık. 86 paratiroid adenomu olgusunda ki67 ve p53 immunoekspresyonunu çevre normal paratiroid dokusu ile karşılaştırdık. Ayrıca tümörün çapı, mitotik aktivitesi, pleomorfizm varlığı ile olan ilişkilerini değerlendirdik. Adenomlardaki p53 ekspresyonunun çevre paratiroid dokusuna göre daha fazla olduğunu fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit ettik. Adenom ve çevre paratiroid dokusundaki ki67 ekspresyonu ise istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık gösterdi. Sonuç olarak ki67 ve p53 immünekspresyonlarının paratiroid adenomlarının ayırıcı tanısında ve tümörlerdeki agresif davranış ile nüks potansiyelini belirlemede etkin olacağını düşünmekteyiz.tr_TR
dc.description.abstractParathyroid adenoma is the most common cause of primary hyperparathyroidism. Histopathological differential diagnosis of parathyroid adenoma includes carcinoma, and normal or hyperplastic parathyroid, particularly in those that have small size. In cases of having difficulty in the histopathologic diagnosis, additional auxiliary methods are needed. Ki67 proliferation index is used for the evaluation of cell proliferation in many tumors and lesions. High ki67 value is determined especially in aggressive tumors. P53 is a tumor suppressor gene, which is the most mutated gene in neoplasms. In our study, the adjunctive role of ki67 and p53 expression in the diagnosis of parathyroid adenoma was evaluated. We compared their immunoexpressions between parathyroid adenomas (86 cases) and adjacent normal parathyroid tissue. Furthermore, their correlation with tumor size, mitotic activity and presence of nuclear pleomorphism was searched. We identified that p53 expression was higher in adenomas when compared with adjacent normal tissue; however it was not statistically significant. Yet, the difference of ki67 expression between adenomas and adjacent normal tissue was statistically significant. In conclusion, we suggest that ki67 and p53 immunoexpression is effective in the differential diagnosis of parathyroid adenomas, and prediction of aggressive tumor behavior and recurrence.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectki67tr_TR
dc.subjectMitoztr_TR
dc.subjectParatiroid adenomutr_TR
dc.subjectPleomorfizmtr_TR
dc.subjectp53tr_TR
dc.subjectMitosistr_TR
dc.subjectParathyroid adenomatr_TR
dc.subjectPleomorphismen_US
dc.titleParatiroid adenomu tanısında ki67 ve p53 ekspresyonunun rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of ki67 and p53 expression in the diagnosis of parathyroid adenomaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage83tr_TR
dc.identifier.endpage87tr_TR
dc.identifier.volume42tr_TR
dc.identifier.issue2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorAtalay, Fatma Öz-
dc.contributor.buuauthorSaraydaroğlu, Özlem-
dc.contributor.buuauthorŞen, Feyza-
dc.contributor.buuauthorKırdak, Türkay-
dc.contributor.buuauthorErtürk, Erdinç-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 42 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_2_3_5.pdf417.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons