Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18948
Title: Ağır egzersiz sonrası gelişen rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği olgu sunumu
Other Titles: Acut renal failure after strenuous muscular exercise may cause rhabdomyolysis: Case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Ayar, Yavuz
Ulutaş, Firdevs
Sayılar, Emel Işıktaş
Yavuz, Mahmut
Ersoy, Alparslan
Keywords: Rabdomiyoliz
Rhabdomyolysis
Egzersiz
Akut böbrek yetmezliği
Exercise
Acute renal failure
Issue Date: 28-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, Y. (2014). "Ağır egzersiz sonrası gelişen rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği olgu sunumu" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),31-34.
Abstract: Rabdomiyoliz kas hasarı sonrası oluşan bir tablodur. Travmatik ve travmatik olmayan sebepler bu klinik tabloyu oluşturmaktadır. Özellikle hipovolemi ve asidoz akut böbrek hasarına zemin hazırlamaktadır. Olgumuzda ağır egzersiz sonrası kas enzimleri artan [kreatinin fosfokinaz (CPK), laktat dehidrogenaz (LDH) ve aspartat aminotransferaz (AST) gibi] ve dehidrate kalan bir hastada gelişen rabdomiyolize bağlı akut renal yetmezlik sunulmuştur. Doğru tanı ve renal replasman tedavisi ile hastada olumlu yanıt gözlenmiştir.
Rhabdomyolysis is a table after strenuous muscular exercise. This clinical form constituts with traumatic and non-traumatic causes. Especially, hypovolemia and acidosis prepare to acut kidney injury. In our case we reported a patient increase muscle enzymes [creatinine phosphokinase (CPK), lactate dehidrogenase (LDH) and aspartate aminotransferase (AST) etc] after strenuous muscular exercise and dehydratation with acute renal failure. It was observed with correct diagnosis and renal replacement treatment positive clinical response.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421589
http://hdl.handle.net/11452/18948
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_8.pdf327.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons