Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-05T11:58:36Z-
dc.date.available2021-04-05T11:58:36Z-
dc.date.issued2014-05-16-
dc.identifier.citationŞakı, M. C. vd. (2014). "Dupuytren kontraktürü: 87 olgunun retrospektif incelenmesi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),19-21.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18945-
dc.description.abstractDupuytren kontraktürü elin palmar bölgesi ve parmakların fleksör yüzlerinde anormal skar dokusu oluşumu ile karakterize, palmar ve dijital fasyanın benign fibroproliferatif bir hastalığıdır. Bu çalışmada Temmuz 2009- Aralık 2013 yılları arasında kliniğimizde Dupuytren kontraktürü nedeniyle opere edilen 87 hasta hastane kayıtları ve ameliyat notları taranarak retrospektif olarak incelendi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. 12 hasta (%13.8) çift taraflı el tutulumu nedeniyle; 75 hasta (%86.2) tek taraflı el tutulumu nedeniyle ameliyat edildiler. Tek taraflı el tutulumu olanların 40 tanesi (%53) sol elinden; 35 tanesi (%47) sağ elinden opere edildi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. (erkek/kadın oranı: 5.6/1). Hastaların en küçüğü 25 yaşında; en büyüğü 83 yaşında idi. Toplam 87 hastada opere edilen 99 elde tutulan parmakların cinsiyete göre sıklığı incelendi. Erkeklerde yaş ortalaması 58 yaş; kadınlarda 53 yaş olarak bulundu. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen hastalar retrospektif olarak incelenerek Bursa ilinde Dupuytren kontraktürünün prevelansına katkı yapmak amaçlandı.tr_TR
dc.description.abstractDupuytren’s contracture is a benign fibroproliferative disorder of palmar fascia of hand and digits characterized by abnormal scar tissue formation. We analyze 87 patients retrospectively who underwent surgery between July 2009 to December 2013 at our department. 74 of 87 patients were men (%85); 13 of 87 patients were women. Twelve patients had bilateral hand involvement. Seventy- five patients had one hand involvement. forty (53%) of them were operated from the left hand; 35 of them (47%) were operated by the right hand. 74 of the patients were male (85%). 13 (15%) were female. (Male / female ratio 5.6 / 1). The youngest one of patients was 25 years old and the oldest one was 83 years old. 99 hands of 87 patients were examined by gender and hand-held frequency of the fingers. Mean age was 58 in men and 53 in women. Our study aimed to contribute to the prevalence studies of Dupuytren’s disease in Bursa.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDupuytren kontraktürütr_TR
dc.subjectDupuytren's contractureen_US
dc.subjectYaş cinsiyet dağılımıtr_TR
dc.subjectParmak tutulumutr_TR
dc.subjectAgesex distributionen_US
dc.subjectFinger involvementen_US
dc.titleDupuytren kontraktürü: 87 olgunun retrospektif incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeDupuytren’s contracture: the retrospective analysis of 87 patientsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage19tr_TR
dc.identifier.endpage21tr_TR
dc.identifier.volume40tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorŞakı, Mehmet Can-
dc.contributor.buuauthorErsen, Burak-
dc.contributor.buuauthorTunalı, Orhan-
dc.contributor.buuauthorAksu, İsmail-
dc.contributor.buuauthorKahveci, Ramazan-
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_5.pdf530 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons