Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18936
Title: İşletmelerde yönetim aracı olarak pazarlama araştırması
Authors: Aksu, Yusuf Ziya
Keywords: Pazarlama
Üretim
Tüketim
Yönetim
Issue Date: Nov-1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Aksu, Y. Z. (1973). "İşletmelerde yönetim aracı olarak pazarlama araştırması". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(3), 1147-1162.
Abstract: Üretim ve tüketimin aynı kişiler tarafından yapıldığı toplumlarda diğer iktisadi ünitelerde vukubulan ekonomik olayların takibine gerek yoktu. Kapalı ekonomilerde ve ev ekonomilerinde çözülme ve dışarıya açılma eğilimi belirdiğinden beri, üretim ve tüketim gerek coğrafi ve kişiler yönünden ve gerekse zaman yönünden birbirlerinden uzaklaşmaya ve birbiriyle olan bağlan koparmaya başlamıştır. Üretim ve tüketim yukarıda belirtilen yönlerden ayrılması ile, bunları yapan kişi ve kuruluşların tekrar bir araya getirilmesini sağlayan müesseseler meydana gelmiştir. Üretim ve tüketim arasındaki bağlar, çözüldükçe, piyasa veya pazar denilen arz ve talebi bir araya getiren müesseselere olan bağlar sıklaşmaya ve kuvvetlenmeye başlamıştır. Bu bağlar özellikle üreticiler için büyük önem arz etmekte ve üretici işletmeler için bir yaşam nedeni olagelmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18936
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3_8.pdf4.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons