Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18932
Title: Dislipidemide güncel tanı ve tedavi yaklaşımları
Other Titles: Recent diagnostic and treatment approaches in dyslipidemia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Ersoy, Canan Özyardımcı
Ersoy, Alparslan
Keywords: Dislipidemi
Tedavi
Tanı
Ateroskleroz
Dyslipidemia
Treatment
Diagnosis
Atherosclerosis
Issue Date: 24-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, C. Ö. ve Ersoy, A. (2013). "Dislipidemide güncel tanı ve tedavi yaklaşımları". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3), 205-209.
Abstract: Ateroskleroza bağlı kardiyovasküler hastalıklar dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tüm global ölümlerin %30’u kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilidir. Dislipidemi ateroskleroz için bilinen önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Literatürde farklı yaş gruplarında dislipidemi ateroskleroz ilişkisini ortaya koyan pek çok çalışma bulunmaktadır. Dislipidemi tanı ve tedavisinde hastaya yakla şımda lipoprotein düzeylerinin, koroner arter hastalığı ve eşdeğeri durumların, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol yüksekliği dışın daki major koroner arter hastalığı risk faktörlerinin belirlenmesi gereklidir. Hastanın risk kategorisine göre LDL kolesterol düzeyi hedef değerin üstünde ise tedavi amaçlı yaşam tarzı değişikliklerinin ve gerekli hallerde geciktirilmeden ilaç tedavisinin başlatılması önemlidir.
Atherosclerosis related cardiovascular diseases are in the first place among causes of death in the world. Thirty percent of all global deaths are related to cardiovascular diseases. Dyslipidemia is one of the important known risk factors for atherosclerosis. There are many studies in the literature conducted in different age groups highlighting the relation between dyslipidemia and atherosclerosis. In the diagnosis and treatment of dyslipidemia in patient approach, it is necessary to determine lipoprotein levels, coronary artery disease and equivalent condi tions and major risk factors of coronary artery disease other than elevated low density lipoprotein (LDL) cholesterol levels. According to the risk category of the patient, in case LDL cholesterol level is higher than the target, it’s important to start life style modifications and if need ed medical treatment without delay
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421188
http://hdl.handle.net/11452/18932
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_3_12.pdf362.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons