Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18930
Title: Küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada ektopik ACTH sendromu: Olgu sunumu
Other Titles: Ectopic ACTH syndrome in a patient with small cell lung carcinoma: A case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Avcı, Nilüfer
Kurt, Ender
Kazak, Esra
Alkış, Nihan
Çubukçu, Erdem
Ölmez, Ömer Fatih
Deligönül, Adem
Evrensel, Türkkan
Keywords: Küçük hücreli akciğer kanseri
Pnömoni
Ektopik ACTH sendromu
Small cell lung carcinoma
Ectopic ACTH syndrome
Pneumonia
Issue Date: 3-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, N. vd. (2013). "Küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada ektopik ACTH sendromu: Olgu sunumu". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3),
Abstract: Ektopik adrenokortikotropik hormon(ACTH) salınımı, büyük çoğunluğu nöroendokrin hücre kaynaklı olmak üzere geniş bir tümör grubu ile ilişkilidir. En sık akciğerin küçük hücreli kanseri ile birliktelik gösterir. Sendrom şiddetli hiperkortizolemi ile ilişkili olsa da, klinik olarak klasik Cushing sendromunun bazı bulguları gözlenmeyebilir. Ancak depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere bir çok nörokognitif fonksiyon bozukluğu görülebilir. Ayrıca bu hastalarda hücresel ve humoral immun sistemin baskılı olması hem doktor hemde hasta için önemlidir. Biz bu makalede, uygun profilaksiye rağmen kemoterapi sonrası nötropenik ateş ve pnömoni gelişen ektopik ACTH sendromlu küçük hücreli akciğer kanserli bir olguyu sunmayı amaçladık.
Ectopic adrenocorticotropic hormone secretion (Ectopic ACTH) is associated with a broad range of tumors, the vast majority of which are neuroendocrine cell origin. Although the syndrome is related with severe hypercortisolism, some classical signs and symptoms of the Cushing syndrome may not be seen. But many neurocognitive functional disorders may be seen such as deppression and anxiety. Suppression of the cellular and humaral immune system in these patients is severe problem for both patients and physicians. In this paper, we aimed to report a small cell lung cancer patient with ectopic ACTH syndrome, who exhibited neutropenic fever and pneumonia after chemotherapy, despite appropriate prophylaxis.
Description: 21-25 Mart 2012, 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421195
http://hdl.handle.net/11452/18930
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_3_10.pdf600.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons