Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18929
Title: Greft kaplı stent ile tedavi edilen safen ven grefti perforasyon olgusu
Other Titles: A graft-covered stent treatment for a case of saphenous vein graft perforation
Authors: Beşli, Feyzullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Çalışkan, Serhat
Polat, Ufuk
Serdar, Osman Akın
Keywords: Koroner arter perforasyonu
Politetrafloroetilen kaplı greft stent
Safen ven greft
Coronary arter perforation
Saphenous vein graft
Polytetrafluoroethylene-covered graft ste
Issue Date: 20-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, S. vd. (2013). "Greft kaplı stent ile tedavi edilen safen ven grefti perforasyon olgusu". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3), 189-191.
Abstract: Greft Kaplı Stent İle Tedavi Edilen Safen Ven Grefti Perforasyon Olgusu Koroner arter perforasyonu perkütan koroner girişimler sırasında gelişebilen nadir fakat hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur. Koroner perforasyonlar için Ellis sınıflandırması kullanılır. Ellis evre 3 koroner perforasyon gelişen hastalarda ölüm oranı %44’lere kadar varmaktadır. 47 yaşında koroner by-pass öyküsü olan erkek hasta anstabil angina ile klinğimize yatırıldı. Safen ven greftine stent implantasyonu sırasında oluşan Ellis evre 3 perforasyon politetrafloroetilen kaplı stent ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Perkütan koroner girişimler esnasında koroner rüptür ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle koroner perforasyon tedavisinin iyi bilinmesi ve kateter laboratuvarında gerekli donanımın tüm işlem sırasında hazır bulundurulması gerek mektedir.
Coronary arter perforations is a rare, but life-threatening complication of percutaneous coronary intervations. For coronary arter perforations, Ellis classification is used. The rate of death in patients with Ellis class 3 perforation has been about 44%. A 47-years old man with a history of coronary artery by-pass was hospitalised with a diagnosis of unstable angina. The Ellis class 3 perforation following routine stenting of saphenous vein graft stenosis was successfully treated by a polytetrafluoroethylene-covered graft stent. The coronary perforation following percutaneous coronary interventions should not be forgotten. İn addition to the availability of covered graft stents, it is essential to be familiar with various skills necesary for successful management of these complications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421194
http://hdl.handle.net/11452/18929
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_3_9.pdf330.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons