Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-05T07:28:29Z-
dc.date.available2021-04-05T07:28:29Z-
dc.date.issued2013-01-25-
dc.identifier.citationErsoy, A. vd. (2013). "Böbrek nakli alıcı adaylarında diyaliz tipinin tüberkülin deri testi üzerine etkisinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(1), 45-47.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421135-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18903-
dc.descriptionTürkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi: Transplantasyon 2012 (26-29 Eylül 2012) Kongresi’nde tebliğ edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractTüberkülin deri testi (PPD), tüberküloz (TB) insidensinin belirlenmesinde değerli bir yöntemdir. Ancak, diyaliz hastalarında hücresel immü nitenin bozulması PPD’nin tanısal değerini azaltmaktadır. Bu retrospektif çalışmada böbrek nakli adayı prediyaliz veya diyaliz hastalarında nakil öncesi PPD yanıtının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Toplam 116 ardışık alıcı adayı çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara nakil öncesi PPD testi Mantoux yöntemi ile yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 35 idi. Kadın/erkek dağılımı 72/44 idi. 25 (%22) hasta prediyaliz iken, 62 (%53) hastaya hemodiyaliz (HD) ve 29 (%25) hastaya periton diyalizi (PD) uygulanmaktaydı. 33 (%53) HD, 12 (%40) PD ve 14 (%36) prediyaliz olmak üzere 59 (%50) hastada PPD anerjikti. Endürasyon çapı tüm gruplarda ortalama 6 mm olarak bulundu. Farklı diyaliz moda liteleri kullanan hastalar ve preemptif grup arasında anerji ve endurasyon oranları arasında bir fark saptanmadı. Sonuç olarak çalışmamızın bulgularına göre diyaliz tipi PPD yanıtını etkilememektedir. Bu hastalarda yüksek insidense sahip TB, nakil öncesi daha duyarlı ve özgül testlerle araştırılmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractTuberculin skin test (PPD) is a valuable method to determine the incidence of tuberculosis (TB). However, disruption of cellular immunity in dialysis patients reduces the diagnostic value of the PPD. This retrospective study aimed to compare PPD response in predialysis and dialysis patients before kidney transplantation. A total of 116 patients were included in the study. PPD was performed by the method of Mantoux to all patients. The average age of the patients was 35. Female/male ratio was 72/44. 29 (25%) were on peritoneal dialysis (PD), 62 (53%) were on hemodialysis (HD), and 25 (22%) were predialysis patients. About 33 (53%) of HD, 12 (40%) of PD and 14 (36%) of predialysis patients showed PPD anergy. An average of 6 mm in diameter of induration was found in all groups. There was no difference between the two groups regarding diameter of induration and anergy rate. In conclusion, dialysis modality did not affect the response to PPD. Because of the high incidence of TB after kidney transplantation, TB should be sought with more sensitive and specific tests in end stage renal disease.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTüberküloztr_TR
dc.subjectHücresel immuniteen_US
dc.subjectKronik böbrek yetmezliğitr_TR
dc.subjectDiyaliztr_TR
dc.subjectPPD testitr_TR
dc.subjectTuberculosisen_US
dc.subjectCellular immunityen_US
dc.subjectChronic renal failureen_US
dc.subjectDialysisen_US
dc.subjectPPD testen_US
dc.titleBöbrek nakli alıcı adaylarında diyaliz tipinin tüberkülin deri testi üzerine etkisinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeEffect of dialysis modality on tuberculin skin test in kidney transplantation recipientsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage45tr_TR
dc.identifier.endpage47tr_TR
dc.identifier.volume39tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorErsoy, Alparslan-
dc.contributor.buuauthorYıldız, Abdülmecit-
dc.contributor.buuauthorYılmaz, Nihal-
dc.contributor.buuauthorGül, Bülent-
dc.contributor.buuauthorPesen, Ercan-
dc.contributor.buuauthorAktaş, Nimet-
dc.contributor.buuauthorKoç, Ayşegül-
dc.contributor.buuauthorIşıktaş, Emel-
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_1_9.pdf326.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons