Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18888
Title: İntraserebroventriküler yolla enjekte edilen adrenomedüllin’in kan basıncı ve kalp hızına etkisinde sempatoadrenal sistem ve nitrik oksitin rolü
Other Titles: Roles of sympathoadrenal system and nitric oxide in the effect of adrenomedullin that is injected intracerebroventricularly on blood pressure and heart rate
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Etöz, Betül Çam
Büyükcoşkun, Naciye İşbil
Özlük, Kasım
Keywords: Adrenomedullin
İntraserebroventriküler
Kan basıncı
Kalp hızı
Sempatik sistem
L-NAME
İntracerebroventricular
Blood pressure
Heart rate
Sympathetic system
Issue Date: 22-Oct-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Etöz, B. Ç. vd. (2012). "İntraserebroventriküler yolla enjekte edilen adrenomedüllin’in kan basıncı ve kalp hızına etkisinde sempatoadrenal sistem ve nitrik oksitin rolü". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(3), 193-199.
Abstract: İntraserebroventriküler olarak uygulanan adrenomedüllinin (ADM) arteriyel kan basıncı ve kalp hızını yükseltici etkisinde sempatoadrenal sistemin ve santral nitrik oksit (NO)’nun rolü araştırıldı. Sıçanlara eter anestezisi altında, kan basıncı ölçümleri için sıçanların sağ femoral arterleri ve intraserebroventriküler enjeksiyonlar için sağ lateral ventrikülleri kanüle edildi. ADM’nin arteriyel kan basıncı ve kalp hızını yükseltici etkisinde sempatoadrenal sistemin rolünü belirlemek amacıyla, ADM verilmeden önce intravenöz α-adrenoseptör antagonisti fentolamin veya intravenöz β-adrenoseptör antagonisti propranolol; otonom ganglion blokajının rolünü belirlemek amacıyla ADM enjeksiyonundan önce intraperitoneal hekzametonyum enjekte edildi. ADM’nin etkisinde santral NO’nun rolünü belirlemek amacıyla, ADM verilmeden önce nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME uygulandı. Fentolamin ve propranolol ADM’nin kardiyovasküler etkilerini önledi. Hekzametonyum ile oluşan hipotansiyon ADM enjeksiyonundan sonra kısmen düzeldi. L-NAME ise, ADM’nin sadece kan basıncına etkisini önledi. Sonuçlarımıza göre santral uygulanan ADM, α ve ß adrenerjik reseptörler aracılığıyla sempatik sistem stümülasyonu oluşturarak kan basıncı ve kalp hızını arttırmaktadır. ADM’nin santral kardiyovasküler etkisinde santral NO’nun rolü olabileceği düşünülmektedir.
In the study presented, we investigated the roles of sympathetic system and the central nitric oxide (NO) in the blood pressure and heart rateincreasing effects of adrenomedullin (ADM) applied intracerebroventricularly. The right lateral ventricles were cannulated under the ether anesthesia for measuring blood pressure of the right femoral artery of rats and for intracerebroventricular injections. To determine the role of sempathetic system in the increasing effects of ADM on blood pressure and heart rate, α-adrenoceptor antagonist phentolamine or βadrenoceptor antagonist propranolol were administered before ADM. Moreover, intraperitoneal hexametonium was injected before ADM to identify the role of autonomic ganglionic blockage. Nitric oxide synthase inhibitor L-NAME was applied before ADM to find out the role of central NO in the effects of ADM. Phentholamine and propranolol prevented the cardiovascular effects of ADM. It is notable that the hypotension caused by hexametonium was partially recovered after ADM injection and L-NAME prevented the effects of ADM only on the blood pressure. Our findings revealed that the centrally applied ADM increased blood pressure and heart rate through leading to a sympathetic system stimulation via α and β adrenergic receptors. It is thought that the central NO could have a role in the central cardiovascular effects of ADM.
Description: 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi’nde sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421101
http://hdl.handle.net/11452/18888
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_3_6.pdf249.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons