Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18882
Title: Interlökin-6: inflamasyonda başrol oyuncularından
Other Titles: Interleukin-6: one of the leading actors on inflammation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı.
Dalkılıç, Ediz
Gül, Cuma Bülent
Alkış, Nihan
Keywords: İnterlökin-6
İnflamasyon
Romatoid artrit
Interleukin-6
Inflammation
Rheumatoid arthritis
Issue Date: 22-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalkılıç, E. vd. (2012). "Interlökin-6: inflamasyonda başrol oyuncularından". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 157-160.
Abstract: Son 10 yılda özellikle romatoloji alanında büyük yenilikler yaşanmaktadır. İnflamatuar hastalıkların patogenezinin daha iyi anlaşılması beraberinde yeni tedavi ajanlarının gelişimine neden olmuştur. İnterlökin-6 (IL-6) ve reseptör sistemi 1980’lerde keşfedilmiştir. IL-6 T hücrelerin, B hücrelerin farklılaşması, antikor yapımı ve akut faz cevabında önemli bir rol oynar. IL-6 aynı zamanda romatoid artritteki halsizlik, anemi, kemik resorbsiyonu ve lipit metabolizma değişiklikleri gibi sistemik bulgulardan da büyük ölçüde sorumludur. IL-6 aktivasyonunun inhibisyonu, bazı immun inflammatuar hastalıkların tedavisinde yeni bir hedef olarak karşımızda durmaktadır.
In the last decade a new era was opened in the field of rheumatology with the introduction of biologic therapies. The new perspectives in the pathogenesis of inflammatory diseases caused the development of new therapeutic agents. Interleukin-6 (IL-6) and its receptor system was discovered in the 1980’s. IL-6 has a pivotal role in mediating the T cell, B cell differentiation, antibody production and acute phase response. IL-6 also mediates many systemic manifestations of the rheumatoid arthritis such as fatique, anemia, bone resorption and lipid metabolism. Inhibiting the activity of IL-6 could offer a novel therapeutic target for the treatment of some immune inflammatory diseases.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421083
http://hdl.handle.net/11452/18882
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_19.pdf235.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons