Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18872
Title: Uludağ üniversitesi tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı'na bayılma şikayeti ile başvuran hastalarda etiyoloji
Other Titles: Etiology of patients with complain of loss of consciousness who applied to cardiology department of uludag university hospital
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Alişir, Mehmet Fethi
Keçebaş, Mesut
Beşli, Feyzullah
Baran, İbrahim
Şentürk, Tunay
Özdemir, Bülent
Aydınlar, Ali
Keywords: Geçici bilinç kaybı
Senkop
Bayılma
Transient loss of consciousness
Syncope
Faintness
Issue Date: 15-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alişir, M. F. vd. (2012). "Uludağ üniversitesi tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı'na bayılma şikayeti ile başvuran hastalarda etiyoloji". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 105-109.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na bayılma şikayeti ile başvuran hastalarda geçici bilinç kaybı nedenlerini ve senkop etiyolojisini araştırmak amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Ocak 2010- Mayıs 2011 tarihleri arasında bayılma şikayeti ile başvuran 167 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. 113 hastada senkop saptanmıştır. Senkop tanısı alan olguların %53,4'ü kadın, %43'ü 50 yaş üzeri olgulardan oluşmaktadır. Senkop tanısı alan hastalarda refleks senkop (%43,4) ilk sırada, kardiyak senkop (%39,8) ikinci sırada yer almaktadır. Senkop tanısı alan erkeklerin %50'sinde kardiyak senkop, kadınların %47,5'inde refleks senkop en sık neden olarak saptanmıştır. 50 yaş altı hastalarda en sık senkop nedeni refleks senkop iken 50 yaş üzeri hastalarda en sık neden kardiyak senkop olarak bulunmuştur. Tüm yaş gruplarında ise refleks senkobun en sık nedeni vazovagal senkop olarak belirlenmiştir. Senkop popülasyonda sık görülmekle birlikte altta yüksek mortaliteye sahip kardiyak nedenler bulunabileceğinden hastalar ayrıntılı incelenmeli ve senkop etyolojisi ortaya koyulmalıdır.
In this study, we aimed to analyze the causes of the transient loss of consciousness and etiology of syncope among the patients who applied to Uludag University Hospital Cardiology Department with the complaint of faintness. We examined data charts of 167 patients with the complaint of syncope referred to Cardiology Depatment of Uludag University Hospital in between 01.01.2010- 30.05.2011 retrospectively. 113 of the 167 patients had a syncope. 53,4 % of cases diagnosed with syncope were female. In this study 73 patients were aged 50 and older. In patients diagnosed syncope, the most common causes of syncope were revealed to reflex syncope with 43,4 % ratio and second most common were cardiac syncope with 39,8 % ratio. The most common cause of syncope was cardiac in men with 50 % and women with 47,5 % was reflex syncope. While reflex syncope was the most common in younger than 50 years, in older than 50 years patients was the cardiac syncope. At all age groups, vasovagal syncope was evaluated the most common subgroup of reflex syncope. Syncope in the population is common however the cardiac reasons underlying the high mortality should be evaluated in detail and the etiology should be ascertained.In this study, we aimed to analyze the causes of the transient loss of consciousness and etiology of syncope among the patients who applied to Uludag University Hospital Cardiology Department with the complaint of faintness. We examined data charts of 167 patients with the complaint of syncope referred to Cardiology Depatment of Uludag University Hospital in between 01.01.2010- 30.05.2011 retrospectively. 113 of the 167 patients had a syncope. 53,4 % of cases diagnosed with syncope were female. In this study 73 patients were aged 50 and older. In patients diagnosed syncope, the most common causes of syncope were revealed to reflex syncope with 43,4 % ratio and second most common were cardiac syncope with 39,8 % ratio. The most common cause of syncope was cardiac in men with 50 % and women with 47,5 % was reflex syncope. While reflex syncope was the most common in younger than 50 years, in older than 50 years patients was the cardiac syncope. At all age groups, vasovagal syncope was evaluated the most common subgroup of reflex syncope. Syncope in the population is common however the cardiac reasons underlying the high mortality should be evaluated in detail and the etiology should be ascertained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421074
http://hdl.handle.net/11452/18872
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_9.pdf439.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons