Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18865
Title: Böbrek biyopsisi ile reaktif amiloidoz tanısı alan hastaların retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of patients with reactive amyloidosis by renal biopsy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Yıldız, Abdülmecit
Tekinalp, Atakan
Hoyrazlı, Ayşe
Gül, Bülent
Aktaş, Nimet
Oruç, Ayşegül
Aytaç, Berna
Ermurat, Selime
Yoğurt, İsmail
Güllülü, Mustafa
Yurtkuran, Mustafa
Keywords: AA amloidoz
Biyopsi
Nefrotik sendrom
Malignite
AA amyloidosis
Biopsy
Nephrotic syndrome
Malignancy
Issue Date: 13-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, A. vd. (2012). "Böbrek biyopsisi ile reaktif amiloidoz tanısı alan hastaların retrospektif analizi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 63-65.
Abstract: Bu çalışmada böbrek biyopsisi sonucu AA amiloidozu tanısı alan 32 hastanın demografik,klinik ve laboratuar özellikleri retrospektif olarak incelendi. Yaş ortalaması 49,3±14,5, Cinsiyet dağılımı (E/K) 22/10, Biyopsi endikasyonu; 29 (%90,6) olguda nefrotik sendrom, 3 (%3,4) olguda açıklanamayan akut böbrek yetmezliği nedeniyle koyuldu. 14 (%43,8) olguda altta yatan hastalık saptanamadı. 11(%34) olguda romatolojik hastalık, 3 (%9,4) olguda malinite ve 3 (%9,4) olguda kronik bakteriyal enfeksiyon saptandı.1 (%3) olguda biyopsi sonrası kanama gelişti. AA amiloidozu düşünülen hastalarda böbrek biyopsisi güvenle tercih edilebilir. İdyopatik olguların oranı yüksek olup malign hastalıklar etyolojide düşünülmelidir.
In this study, we retrospectively reviewed clinical, laboratory and demographic features of 32 patients who was dignosed by renal biopsy. The mean age of patients and male/female ratio were 49,3±14,5 and 22/10, respectively. The most common indications for renal biopsy were nephrotic sydrome in 29 cases (%90,6), acute renal injury with unknown etiology in 3 cases (%3,4). The number of clinical diagnosis of patients were rheumatologic disease , chronic bacterial infection , and malign disease, 11 (%34) 3(%9,4), 3(%9,4) respectively. 14 (%43,8) pateints were considered as idiopathic cases. Major hematom was observed in 1 (%3) patient. Renal biopsy in renal amyloidosis might be chosen confidently and a malignant disease as an etiological factor should be kept in mind.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421061
http://hdl.handle.net/11452/18865
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_2.pdf165.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons