Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18852
Title: Romatoid artritte B hücre hedefli tedaviler
Other Titles: B cell targeted terapies in rheumatoid arthritis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Dalkılıç, Ediz
Alkış, Nihan
Keywords: Rituksimab
Romatoid artrit
Ofatumumab
Ocralizumab
Rheumatoid Arthritis
B lenfosit
Ocralizumab
Rituksimab
B lymphocyte
Ofatumumab
Issue Date: 22-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalkılıç, E. ve Alkış, N. (2011). ''Romatoid artritte B hücre hedefli tedaviler''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 161-164.
Abstract: Romatoid artrit (RA), sıklıkla simetrik poliartikuler tutulumla karakterize kronik, sistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Uygun tedavi edilmediği takdirde önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Son on yılda RA etyopatogenezi ve tedavisinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Tümör nekroz faktör alfa inhibitörleriyle başlayan biyolojik ajanlar ve yakın geçmişte B hücre hedefleyen ajanların kullanımı RA tedavisinde yeni bir çağ açmıştır.
Rheumatoid arthritis (RA), is a chronic, systemic, inflammatory disease with usually symetric polyarticular involvement. In term of inadequate therapies it leads to substantial morbidity and mortality. Last ten years, there are great developments in the etiopathogenesis and treatment of RA. Biologic agents starting with tumor necrosis factor alpha inhibitors and in recent years, B cell targeted therapies opened a new era in the treatment of patients with RA.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421559
http://hdl.handle.net/11452/18852
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_13.pdf321.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons