Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18757
Title: İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları ve sosyoekonomik eşitsizlikler
Other Titles: Work-related musculoskeletal diseases and socioeconomic inequality
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Türkkan, Alpaslan
Keywords: Çalışan sağlığı
Kas-iskelet hastalıkları
Employee health
Sağlık eşitsizlikleri
Health inequality
Musculoskeletal diseases
Issue Date: 7-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tütkkan, A. (2009). ''İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları ve sosyoekonomik eşitsizlikler''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-106.
Abstract: Derleme, işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıkların sosyoekonomik eşitsizlikler ile ilişkisini irdelemek amacındadır. Çalışma koşulları, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikososyal etmenler çalışanlarda sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Çalışanların yaygın sorunlarından birisi de kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır. İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarında sektörel ve coğrafi eşitsizlikler dikkat çekmektedir. Yaygın görülmesi, önemli sağlık sorunlarına yol açması işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarını önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Kas-iskelet sistemi hastalığı açısından düşük sosyoekonomik durum, düşük eğitim seviyesi ve sağlık çalışanları risk grubu olarak değerlendirilmelidir.
This review is done to investigate the musculo-skeletal diseases and their relations to the socioeconomic inequalities. Working conditions, chemical, physical, biological and psychosocial factors can cause health problems in employees. One of the common problems of the employees is the musculo-skeletal diseases. The sectoral and geographical inequalities draw attention in the work-related musculo-skeletal diseases. Musculo-skeletal diseases have been considered as an important public health problem because they are common and cause important health problems. Employees with low socio-economic status, low education level and health workers are considered as the potential risk group for musculo-skeletal diseases.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420845
http://hdl.handle.net/11452/18757
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_8.pdf289.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons