Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18756
Title: Protein yıkımının önemi
Other Titles: The significance of protein degradation
Authors: Yerlikaya, Azmi
Dokudur, Harun
Keywords: Lizozom. Kaspaz
Protein yıkımı
Protein degradation
Proteozom
Proteasome
Lysosome. Caspase
Issue Date: 14-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yerlikaya, A. ve Dokudur, H. (2009). ''Protein yıkımının önemi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 93-99.
Abstract: Yaşayan bir organizmanın birçok hücresel proteini sürekli olarak yıkılmakta ve tekrar sentezlenmektedir. Proteinlerin bu yaşam süreleri birkaç dakika ile birkaç hafta veya daha uzun süreler arasında değişmektedir. Hücre içindeki protein yıkım mekanizmalarının bazı işlevleri şunlardır: 1) Normal şartlar altında, bazı önemli metabolik kontrol noktalarında görev alan enzimlerin yıkılarak ve aktivitelerinin düzenlenerek hücrenin değişen çevre şartlarına ve metabolik ihtiyaçlarına verimli bir şekilde cevap vermesini sağlamak. 2) Proteinlerin besin yetersizliği durumunda enerji ve amino asit kaynağı olarak kullanılmasını sağlamak. 3) Transkripsiyonel veya translasyonel hatalardan kaynaklanan hasarlı veya işlevsiz proteinlerin uzaklaştırılması. Bu derlemede hücre içindeki bazı önemli proteolitik mekanizmaların genel özellikleri, yapıları ve işlevleri hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Many cellular proteins of a living organism are continously degraded and resynthesized. The lifetime of proteins changes from a few minutes to weeks or more. Several functions of the intracellular protein degradation mechanisms are as follows: 1) To degrade and regulate the activity of enzymes, which play roles in some critical metabolic control points in order for the cell to respond efficiently to environmental changes and metabolic requirements under normal conditions. 2) Under the conditions of nutritional deprivation, to utilize proteins as a source of energy or amino acids. 3) To remove abnormal and nonfunctional proteins that result from transcriptional and translational errors. In this review, we tried to present knowledge about the general properties, structures and functions of several important intracellular proteolytic mechanisms
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420844
http://hdl.handle.net/11452/18756
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_7.pdf413.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons