Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1874
Title: Sığır pnömonilerinde mycoplasma bovis varlığının kültür ve ELISA yöntemleri ile araştırılması
Other Titles: Investigation of mycoplasma bovis in cattle pneumonia with culture and ELISA methods
Authors: Ülgen, Mihriban
Önat, Kaan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: M. bovis
Sığır
Sandwich ELISA
Pnömoni
Cattle
Pneumonia
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önat, K. (2011).Sığır pnömonilerinde mycoplasma bovis varlığının kültür ve ELISA yöntemleri ile araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, Bursa ve çevresinde pnömonili sığırlarda M. bovis'in varlığının kültür yöntemi ve Sandwich ELISA ile araştırılması amaçlandı. Bu amaçla Bursa bölgesindeki mezbahalarda kesilen sığırların akciğerleri ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na gönderilen akciğer örnekleri değerlendirildi. Çalışmada toplam 1492 hayvanın akciğerleri incelendi, bunlardan 152'sinde (% 10,39) makroskobik olarak pnömoni bulguları gözlenerek örnek alındı. Bu örneklerin bakteriyolojik incelemesi sonucu 39 (% 25.65) Mycoplasma spp. izole edildi. Mycoplasma spp. olarak değerlendirilen 39 izolatın biyokimyasal testler ve üreme inhibisyon testleri ile yapılan identifikasyonlarında; 38'i (% 97.43) M. bovis, 1 tanesi M. bovirhinis (% 2,5) olarak tanımlandı. M. bovis bu pnömonilerin önemli bir oranında tek başına izole edilirken 30/152 (% 19,7), bazı vakalarda 8/152 (% 5,2) M. bovis ile birlikte koenfekte olarak diğer bakteriyel etkenlerinde de rol aldığı gözlendi.Bu çalışmada Mycoplasma spp. olarak izole edilen 39 örnek ve mycoplasma yönünden negatif bulunan 5 örnek olmak üzere toplam 44 örnekten hazırlanan akciğer homojenatlarından M. bovis'in hızlı tespiti amacıyla Sandwich ELISA yapıldı. Test sonucunda M. bovis olarak identifiye edilen 38 örneğin hepsi Sandwich ELISA'da pozitif sonuç verirken, M. bovirhinis olarak identifiye edilen 1 örnek ve ayrıca Mycoplasma izole edilemeyen 5 örneğin hepsi Sandwich ELISA'da negatif sonuç verdi.Sonuç olarak M. bovis'in bölgemizdeki sığır pnömonilerinde yaygın olarak bulunan bir etken olduğu gözlendi. Ayrıca sığırlarda pnömoni olgularında M. bovis'in primer etken olarak değerlendirilmesi ve rutin laboratuar analizlerinde diğer bakteriyel etkenlerle birlikte M. bovis'in de varlığının araştırılması gerekliliği ortaya kondu. Klinik örneklerden M. bovis'in teşhisinde Sandwich ELISA yönteminin yüksek spesifite ve sensitiviteye sahip olduğu ve rutin olarak güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.
The aim of this study was to detect M. bovis by culture and Sandwich ELISA from pneumonia of the slaughtered cattle in Bursa region. For this purpose, the lung samples were collected from both slaughterhouses in Bursa region and from laboratory of Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Uludag University. A total of 1492 lung samples was examined, and 152 samples (% 10.39) with lesions of pneumonia were evaluated. Thirty nine (% 25.65) Mycoplasma spp. were isolated from the lung samples by culture. Among 39 Mycoplasma isolates; 38 (% 97.43) were identified as M.bovis and 1(% 2.5) as M .bovirhinis by using biochemical and growth inhibition tests. M. bovis was purely isolated from 30 lung samples, whereas different types of bacteria, together with M. bovis were also isolated from 8 lung samples.A total of 44 lung homogenates from 39 Mycoplasma positive and 5 Mycoplasma negative samples was examined by Sandwich ELISA for rapid detection of M .bovis. Thirty eight samples which were found to have M .bovis were also positive by Sandwich ELISA. One sample was determined to harbour M. bovirhinis and Mycoplasma culture negative 5 samples gave negative reaction in Sandwich ELISA.In conclusion, this study revealed that Mycoplasma bovis was very common cause of cattle pneumonia in Bursa region. Furthermore, M. bovis should be evaluated as primary cause of pneumonia of cattle and presence of M. bovis should be routinely examined together with the other respiratory bacterial pathogens. Sandwich ELISA was found highly specific and sensitive and can be used routinely for detection of M. bovis from the clinical samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1874
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289120.pdf748.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons