Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAyar, Yavuz-
dc.contributor.authorErsoy, Alparslan-
dc.contributor.authorYıldız, Abdülmecit-
dc.contributor.authorTaymur, Derya Köseoğlu-
dc.date.accessioned2021-03-31T10:56:03Z-
dc.date.available2021-03-31T10:56:03Z-
dc.date.issued2015-02-19-
dc.identifier.citationAyar, Y. vd. (2014). "Erişkin hastada atipik hemolitik üremik sendrom: olgu sunumu" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3),173-176.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421345-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18662-
dc.description.abstractAtipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), hayatı tehdit eden, kontrolsüz kompleman aktivasyonu ile seyreden, ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık, normal HÜS e göre erişkin yaş grubunda daha fazla görülmektedir. Hastalığın morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. HÜS ün gelişiminde enfeksiyöz faktörlerin ve toksinlerin büyük rolü vardır. Salmonella enfeksiyonları da nadir olarak bu sendroma yol açmaktadır. Olgumuzda erişkin yaşta Salmonella typhii enfeksiyonuna sekonder gelişen non-oligürik böbrek yetmezliği olan, atipik HÜS olgusunun, klinik ve laboratuar bulgularını sunduk.tr_TR
dc.description.abstractAtypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) is a life threatening and progressive disease due to uncontrolled complement activation. The disease is more often seen in adulthood age group compared to normal HUS. Morbidity and mortality of the disease is high. In the development of HUS has toxins and infectious factors a big role. Salmonella infections are rare causes of this syndrome. In our case, we presented atypical HUS secondary to Salmonella typhi infections in adult non-oliguric renal failure patient with clinical and laboratory findings.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHemolitik üremik sendromtr_TR
dc.subjectHemolytic uremic syndromeen_US
dc.subjectAkut böbrek yetmezliğitr_TR
dc.subjectAcute renal failureen_US
dc.subjectSalmonella typhien_US
dc.subjectSalmonella typhien_US
dc.titleErişkin hastada atipik hemolitik üremik sendrom: olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeAtypical hemolytic uremic syndrome in adult patient: case reporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage173tr_TR
dc.identifier.endpage176tr_TR
dc.identifier.volume40tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKarayel, Sevinç Tuğçe-
dc.contributor.buuauthorGömleksiz, Muhammed Rıdvan-
dc.contributor.buuauthorGüllülü, Mustafa-
dc.relation.collaborationYurtiçitr_TR
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_3_10.pdf220.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons