Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18607
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-30T07:25:08Z-
dc.date.available2021-03-30T07:25:08Z-
dc.date.issued2003-02-04-
dc.identifier.citationAydın, A. vd. (2002). "Kalp yetersizliğinin farmakolojik tedavisinde güncel yaklaşımlar: nöroendokrin ve immün yanıtın baskılanması" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(3),115-120.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420322-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18607-
dc.description.abstractKalp yetersizliği (KY) kalp kasının fonksiyonlarının ve nörohormonal düzenin bozulmasına bağlı olarak dokuların metabolik ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı bir klinik sendromdur. Bugün tedavide esas amaç, fizyopatolojiye dayanarak kalp yetersizliğine neden olan ve kötüleştiren olaylar zincirini durdurmaktır. Birinci basamak tedavide kullanılmakta olan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, beta blokerlerin bu amaca hizmet ederek mortalite ve morbiditeyi ciddi anlamda azalttığı çok sayıda büyük çalışma ile gösterilmiş olup, anjiyotensin II tip 1 reseptör blokerleri, endotelin blokajı, nötral endopeptidazların inhibisyonu, natriüretik peptidler ve immün yanıtı baskılayan ajanların kullanımı henüz netlik kazanmamasına rağmen pilot çalışmalarla faydalı etkileri gösterilmiştir. Bu derlemede KY’nin kanıta dayalı tedavisi ile birlikte nöroendokrin ve immün yanıtın baskılanmasına yönelik yeni yaklaşımlar gözden geçirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractHeart failure is a clinical syndrome in which the heart muscle is insufficient to supply the metabolic demands of the tissues due to its impaired neurohormonal state as well as functions. Today, by taking the physiopathology into consideration, the main aim of the therapy is to terminate chain reaction causing and exacerbating the heart failure. In working towards the aim stated above, it was shown in many large-scaled trails that the angiotensin-converting enzyme inhibitors and beta blockers, which are utilized as the first step in therapy, reduce mortality and morbidity rates. Angiotensin receptor blockers, endothelin receptor antagonists, neutral endopeptidase inhibitors, natriuretic peptides and immune suppressing agents showed beneficial effects in pilot trials, however their necessity is not clear. In this review, evidence based treatment of congestive heart failure and new approaches for the inhibition of neuroendocrine and immune responses were evaluated.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKonjestif kalp yetersizliğitr_TR
dc.subjectCongestive heart failureen_US
dc.subjectYeni tedavilertr_TR
dc.subjectNovel therapyen_US
dc.subjectAnjiyotensin reseptör blokerleritr_TR
dc.subjectAngiotensin receptor blockersen_US
dc.subjectEndotelin reseptör antagonistleritr_TR
dc.subjectEndothelin receptor antagonistsen_US
dc.subjectNatriüretik peptitlertr_TR
dc.subjectNötral endopeptidaz inhibitörleritr_TR
dc.subjectNeutral endopeptidase inhibitorsen_US
dc.subjectNatriuretic peptidesen_US
dc.titleKalp yetersizliğinin farmakolojik tedavisinde güncel yaklaşımlar: nöroendokrin ve immün yanıtın baskılanmasıtr_TR
dc.title.alternativeNovel approaches in pharmacological therapy of heart failure: supression of neuroendocrihe and ımmune responseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeDerlemetr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage115tr_TR
dc.identifier.endpage120tr_TR
dc.identifier.volume28tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorAydın, Aysel-
dc.contributor.buuauthorYuvanç, Uğur-
dc.contributor.buuauthorCordan, Jale-
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_3_13.pdf211.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons