Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18606
Title: Stres ülseri ve nöropeptidler
Other Titles: The role of neuropeptides in stress ulcer pathogenesis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Büyükcoşkun, Naciye İşbil
Keywords: Stres ülseri
Stress ulcer
Nöropeptidler
Neuropeptides
Issue Date: 14-Jan-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Büyükcoşkun, N. İ. (2002). "Stres ülseri ve nöropeptidler" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(3),109-113.
Abstract: Pek çok hastalığa zemin hazırlayan önemli bir faktör olan stresin neden olduğu hastalıklardan birisi gastrik ülserdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda stres ülserlerinin hem beyin hem de gastrointestinal sistemde bulunan nöropeptidlerle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Mekanizması tam olarak aydınlatılmamış olmasına rağmen stres ülser patogenezinin multifaktöriyel olduğu kabul edilmektedir. Gastrik asit salgısını ve motiliteyi azaltıcı, mukus salgısını ve gastrik kan akımını arttırıcı etkiye sahip olan çeşitli nöropeptidler bulunmaktadır. Bu etkilere sahip nöropeptidlerin stres ülseri oluşumunun ve gelişiminin önlenmesinde önemli rolleri olduğu düşünülmektedir.
Gastric ulcer is one of the diseases caused by stress, an important underlying factor for many diseases. In the studies that were conducted in recent years, it is suggested that there is a relationship between stress ulcers and neuropeptides, which are found both in the brain and the gastrointestinal system. Although, the pathological mechanism of stress ulcer is not clear, it is widely considered to be multi-factorial. There are various kinds of neuropeptides which can cause a decrease in gastric acid secretion and motility, and an increase in mucus secretion and gastric blood flow. Having these kind of effects, the neuropeptides are suggested to play an important role in preventing the occurance and development of stress ulcer.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420321
http://hdl.handle.net/11452/18606
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_3_12.pdf177 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons