Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18579
Title: 1996-2004 yılları arasındaki erişkin zehirlenme olguları
Other Titles: Poisoning cases in adults in the years 1996-2004
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Aydın, Şule Akköse
Köksal, Özlem
Fedakar, Recep
Emircan, Şadiye
Durmuş, Oya
Keywords: Akut zehirlenmeler
Acil servis
Acute poisoning
Emergency department
Issue Date: 28-Jul-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Ş. A. (2006). "1996-2004 yılları arasındaki erişkin zehirlenme olguları". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 25-27.
Abstract: Acil servislere akut zehirlenme nedeniyle başvuru sık görülmektedir. Zehirlenme olguları ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilirler. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (U.Ü.T.F) acil servisine Ocak 1996 – Aralık 2004 tarihleri arasında başvuran 3384 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak taranmış ve olgular yaş, cinsiyet, zehirlenme türü ve prognoz açısından incelenmiştir. Olguların % 62.5’i kadın (yaş ortalaması 27.3±12.1), % 37.5’i ise erkektir (yaş ortalaması 31±14.5). Zehirlenme türü açısından % 58.6 olguyla ilaçla zehirlenme ilk sırayı almaktadır. Besin reaksiyonları % 10.5 olguda, karbonmonoksit zehirlenmesi % 8.3 olguda, tarım ilacı ile zehirlenme % 4.1 olguda, koroziv maddelerle zehirlenme % 3.5 olguda mantar zehirlenmesi % 2.5 olguda, metanol zehirlenmesi % 0.5 olguda görülmüştür. Olguların % 56.4’ü acil servisten taburcu edilmiş, % 20.2’si yatarak tedavi görmüş, % 21.6’sı başka bir hastaneye sevk edilmiş ve % 2.5’i ise ölmüştür. Sonuç olarak; zehirlenme olgularında genç yaş grubu ve kadınların yüksek risk taşıyan grupları oluşturdukları, ilaç ile zehirlenmenin en yaygın tür olduğu saptanmıştır.
Acute poisoning is frequent cause of admission to emergency departments and these cases may have hazardous outcomes. In the present study, medical records of 3384 poisoned patients admitted to Uludag University Medical School’s emergency department between January 1996 and December 2004 were investigated. The age, sex, outcomes of the patients, and type of poisoning are described. The mean age for females (% 62.5 of the patients) was 27±12.1 years, whilst the mean age of male patients was (%37.5) 31±14.5 years. The most common types of poisonings were ingestion of drugs (% 58.6), reaction to food (% 10.5) carbon monoxide (% 8.3) organophosphates (% 4.1) corrosives (%3.5), mushrooms (%2.5), ethanol overdose (% 3.2) and methanol (% 0.5). Of the patients, 56.4% were discharged from emergency department, 20.2% were hospitalized and 2.5% died. Young people and women are high-risk groups for acute poisoning and drug poisoning was found to be the most common type of poisoning.
Description: Bu çalışma, 1. Disiplinler Arası Toksikoloji Kongresinde (20-22 Nisan 2005 Ankara) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420582
http://hdl.handle.net/11452/18579
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_5.pdf175.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons