Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-29T13:06:28Z-
dc.date.available2021-03-29T13:06:28Z-
dc.date.issued2006-05-30-
dc.identifier.citationBalban, M. vd. (2006). "Subakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 21-24.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420581-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18578-
dc.description.abstractSubakut dönem (>3 gün) subaraknoid kanama (SAK) tanısında bilgisayarlı tomografi (BT), T1-ağırlıklı spin eko (SE), T2-ağırlıklı fast spin eko (FSE), fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) ve T2-ağırlıklı gradiyent eko (GRE) sekanslarının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AnaBilim Dalı’na SAK şüphesi ile gönderilen, 3 -14 gün arasında semptomları olan 14’ü erkek, 13’ü kadın toplam 27 olgu çalışma kapsamında değerlendirildi. Olgulara kontrastsız BT ve MR ile birlikte, serebral dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) incelemeleri yapıldı. Altı ayrı standart lokalizasyonda (interhemisferik fissür, bazal sisternalar, kortikal sulkuslar, sylvian fissür, intraventriküler, intraparenkimal) kanama araştırıldı. Kanama saptanmasında MR sekanslarının BT incelemeye göre etkinliği araştırıldı. Bulguların istatistiksel değerlendirmesi için McNemar testi kullanıldı. Bu teste göre p> 0.05 anlamlı değil, p< 0.05 anlamlı, p< 0.01 belirgin anlamlı kabul edildi. FLAIR sekansı intraventriküler kanama dışında tüm lokalizasyonlarda SAK saptanmasında BT’den istatistiksel anlamlı şekilde üstündü (p< 0.05). FLAIR sekansı, intraventriküler kanama dışında tüm lokalizasyonlarda subakut dönemde SAK’ı saptamakta BT’ye göre üstün olan en duyarlı MR sekansıdırtr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study to compare different magnetic resonance (MR) pulse sequences and computed tomography (CT) in the detection of subacute subarachnoid hemorrhage (SAH) in subacute stages. Twenty-seven patients underwent MRI and CT examination who were suspected to have SAH. MRI (1.5-T) pulse sequences comprised spin-echo T1-weighted, fast spin-echo T2-weighted, fluild attenuated inversion recovery (FLAIR), and gradient-echo (GE) T2-weighted images. We aimed to determine the efficacy of MRI pulse sequences relative to CT in diagnosis of hemorrhage at 6 different localizations.Digital substraction angiography (DSA) were performed in all patients. Among all the techniques, FLAIR is the most sensitive one superior to CT in diagnosis of hemorrhage at all localizations except intraventricular hemorrhage. FLAIR is statistically significant indicators of subacute SAH whereas other MRI pulse sequences, and CT scans, are not.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSubaraknoid kanamatr_TR
dc.subjectMRtr_TR
dc.subjectFLAIRtr_TR
dc.subjectBTtr_TR
dc.subjectSubarachnoid hemorrhageen_US
dc.subjectMRIen_US
dc.subjectCTen_US
dc.titleSubakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of unenhanced CT and different MR sequences in diagnosis of subacute subarachnoid hemorrhageen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage21tr_TR
dc.identifier.endpage24tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorBalban, Melissa-
dc.contributor.buuauthorTopal, Naile Bolca-
dc.contributor.buuauthorHakyemez, Bahattin-
dc.contributor.buuauthorOruç, Esra-
dc.contributor.buuauthorParlak, Müfit-
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_4.pdf378.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons