Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18578
Title: Subakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of unenhanced CT and different MR sequences in diagnosis of subacute subarachnoid hemorrhage
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Balban, Melissa
Topal, Naile Bolca
Hakyemez, Bahattin
Oruç, Esra
Parlak, Müfit
Keywords: Subaraknoid kanama
MR
FLAIR
BT
Subarachnoid hemorrhage
MRI
CT
Issue Date: 30-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balban, M. vd. (2006). "Subakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 21-24.
Abstract: Subakut dönem (>3 gün) subaraknoid kanama (SAK) tanısında bilgisayarlı tomografi (BT), T1-ağırlıklı spin eko (SE), T2-ağırlıklı fast spin eko (FSE), fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) ve T2-ağırlıklı gradiyent eko (GRE) sekanslarının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AnaBilim Dalı’na SAK şüphesi ile gönderilen, 3 -14 gün arasında semptomları olan 14’ü erkek, 13’ü kadın toplam 27 olgu çalışma kapsamında değerlendirildi. Olgulara kontrastsız BT ve MR ile birlikte, serebral dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) incelemeleri yapıldı. Altı ayrı standart lokalizasyonda (interhemisferik fissür, bazal sisternalar, kortikal sulkuslar, sylvian fissür, intraventriküler, intraparenkimal) kanama araştırıldı. Kanama saptanmasında MR sekanslarının BT incelemeye göre etkinliği araştırıldı. Bulguların istatistiksel değerlendirmesi için McNemar testi kullanıldı. Bu teste göre p> 0.05 anlamlı değil, p< 0.05 anlamlı, p< 0.01 belirgin anlamlı kabul edildi. FLAIR sekansı intraventriküler kanama dışında tüm lokalizasyonlarda SAK saptanmasında BT’den istatistiksel anlamlı şekilde üstündü (p< 0.05). FLAIR sekansı, intraventriküler kanama dışında tüm lokalizasyonlarda subakut dönemde SAK’ı saptamakta BT’ye göre üstün olan en duyarlı MR sekansıdır
The aim of this study to compare different magnetic resonance (MR) pulse sequences and computed tomography (CT) in the detection of subacute subarachnoid hemorrhage (SAH) in subacute stages. Twenty-seven patients underwent MRI and CT examination who were suspected to have SAH. MRI (1.5-T) pulse sequences comprised spin-echo T1-weighted, fast spin-echo T2-weighted, fluild attenuated inversion recovery (FLAIR), and gradient-echo (GE) T2-weighted images. We aimed to determine the efficacy of MRI pulse sequences relative to CT in diagnosis of hemorrhage at 6 different localizations.Digital substraction angiography (DSA) were performed in all patients. Among all the techniques, FLAIR is the most sensitive one superior to CT in diagnosis of hemorrhage at all localizations except intraventricular hemorrhage. FLAIR is statistically significant indicators of subacute SAH whereas other MRI pulse sequences, and CT scans, are not.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420581
http://hdl.handle.net/11452/18578
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_4.pdf378.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons