Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18575
Title: Altındağ ilçesindeki bir ilköğretim okulunun çevre sağlığı yönünden değerlendirilmesi
Other Titles: Environmental health assessment of a primary school in Altındağ district
Authors: Temel, Fehminaz
Akın, Levent
Vaizoğlu, Songül Acar
Kara, Özgür
Kara, Asil
Halas, Aasım Misbah
Gurunaidu, Samy Subramaniam
Keywords: Okul çevre sağlığı
Aydınlanma
Elektromanyetik alan
TS 9518
Okul çevre sağlığı standardı
School environmental health
School environmental health standards
Lighting
Electromagnetic field
Issue Date: 30-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temel, F. vd. (2006). "Altındağ ilçesindeki bir ilköğretim okulunun çevre sağlığı yönünden değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-8.
Abstract: Altındağ İlçesindeki bir ilköğretim okulunda, okul çevre sağlığı açısından mevcut durumun saptanması, okulun Türk Standartları Enstitü sü 12014 sayılı standardına uygunluk durumunun değerlendirilmesi ve okul sınırları içinde Elektromanyetik alan (EMA) düzeylerinin, sınıflarda aydınlanma düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Durum saptaması olan bu araştırmanın verileri, Nisan 2005 tarihinde, 1996’da kabul edilen Türk Standardı 12014 Okul Çevre Sağlığı Standardı (TS 12014 OÇSS) ve Türk Standardı 9518 (TS 9518) dikkate alınarak hazırlanan bilgi formuyla toplanmıştır. Aydınlanma düzeyi ölçümleri TES 1332 digital Light-meter ile, EMA ölçümü ise Bileşke Manye tik Alan Ölçen Gaussmetre (Triaxial ELF Magnetic Field meter) ile yapılmıştır. Sınıflarda ortalama öğrenci sayısı 35,8’dir. Sınıfların öğrenci başına düşen ortalama alan 1,34 m²/kişi, ortalama sınıf hacmi 3,7 m³/kişi bulunmuştur. Pencerelerin zeminden yüksekliği tüm sınıflarda 1,2 metrenin altındadır. Kızlar tuvaletinde lavabo ve kabin başına düşen öğrenci sayısı 48’dir. Erkekler tuvaletinde ise lavabo ve kabin başına düşen öğrenci sayısı 32’dir. Erkek ve kız öğrenciler için tuvaletlerdeki kabin ve pisuar sayısı yetersizdir. Okulda revir, mut fak ve yemekhane bulunmamaktadır. 25 sınıfta yapılan ölçümlerde ortalama aydınlanma 810 + 618 lüks, kütüphanede yapılan ölçümler sonucu ortalama değer 399 lüks bulunmuştur. Kapıya en yakın sıra grubunun ilk sırasında ortalama aydınlanma değeri 195 ± 118 lüks bulunmuştur. Sınıflarda önerilen en düşük aydınlanma değeri 200 lüks ve üzeridir. Sınıflar, kütüphane, idari odalar, bahçe ve koridorların tamamında EMA ortalaması, önerilen standart değer olan 2 mG’un altındadır. Bu çalışma sonucunda okul çevre sağlığı açısından bazı çevre sağlığı standartlarına uyulmadığı saptanmıştır. Okuldaki bu eksikliklerin giderilmesi ve yeni yapılacak okullarda okul çevre sağlığı göz önünde bulundurularak uluslararası standartlara uyulması önerilmektedir.
The research was conducted to determine the existing situation of a primary school in Altındağ, whether it is appropriate for the standards defined by the Institute of Turkish Standards, and the electromagnetic field levels in the school area and to measure the lighting levels in the classrooms. This descriptive survey’s data was collected in April 2005, by an information form prepared, considering the School Environmental Health Standards 12014 and Turkish Standards 9518. The average number of students in the classrooms were 35,8. The average classroom area per student was 1,34 m² and the average classroom volume per student was 3,7 m³. The windows’ height from the floor was below 1,2m. in all of the classes. In the toilets, the number of cabins and lavatories per female student was 48, while it was 32 for males. For male and female students the number of the cabins and the urinals were inadequate. In school there were no sick bay, kitchen and dining hall. The average lighting level was 810 + 618 lux in 25 of the classrooms, and 399 lux in the library. The average lighting level for the desks nearest to the door was 195 ± 118 lux. The lighting level accepted for the classrooms is ≥ 200 lux. The average electromagnetic field level for the classrooms, library, garden, managerial rooms and corridors were below the standards (2 mG). It was determined that some of the standards in the school didn’t conform to the school environmental health standards. The deficiencies in the school should be eliminated and when building new schools the international standards have to be applied considering the school envi ronmental health standards.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420577
http://hdl.handle.net/11452/18575
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_1.pdf235.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons