Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18538
Title: Üst ekstemitede fasyotomi: Endikasyonları ve tekniği
Other Titles: Fasciotomy in the upper extremity: Its indications and technique
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Özbek, Serhat
Keywords: Fasyotomi
Kompartman sendromu
Endikasyon tekniği
Compartment syndrome
Issue Date: 25-Mar-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özberk, S. (2003). ''Üst ekstemitede fasyotomi: endikasyonları ve tekniği''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 37-40.
Abstract: Deprem felaketi sonrasında, ezici tipte yaralanmalar ve bunun sonucunda kompartman sendromu ile sık karşılaşılmaktadır. Kompartman sendromunun tedavisi fasyotomi yapılmasıdır. Fasyotomi kısaca kompartmanları saran fasyanın bir tarafından kesilerek açılması ve böylece kompartman içi artmış basıncın azaltılması işlemidir. Fasyotominin ne zaman gerekli olduğunun, hangi bölgede ne şekilde yapılmasının uygun olacağının bilinmesi ekstremite açısından hayati önem taşır. Basit görünsede belli kuralları vardır. Bu kurallar genellikle göz ardı edildiği için, üst ekstremitede fasyotominin endikasyonları ve tekniği gözden geçirilmiştir.
Compartment syndrom as a result of crush injury is frequently seen after an earthquake disaster. The treatment of the compartment syndrome is to do a fasciotomy. Fasciotomy is a process, in which the fascia surrounding the compartment is incised, and thus the elevated intracompartmental pressure is reduced. Knowledge about the indications and technique of the fasciotomy is essential for the survival of an extremity. Although it seems simple, the procedure has some certain rules. Since these rules are usually being undervalued, indications and the technique of the fasciotomy in the upper extremities is reviewed here.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420338
http://hdl.handle.net/11452/18538
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_11.pdf227.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons