Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18525
Title: Safra yolu yaralanmalarının perkütan biliyer drenaj ile tedavisi
Other Titles: Treatment of bile duct injuries by percutaneous biliary drainage
Authors: Uludağ Üniversitesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Sadıkoğlu, M. Yurtkuran
Sadıkoğlu, Ganime
Erdoğan, Cüneyt
Keywords: Safra yolu
Yaralanma
Perkütan biliyer
Drenaj
Bile duct
Percutaneous biliary
The injury
Issue Date: 30-Jan-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sadıkoğlu, M. Y. vd. (2003). ''Safra yolu yaralanmalarının perkütan biliyer drenaj ile tedavisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-5.
Abstract: Safra yolu yaralanmaları genellikle iatrojenik nedenlidir. Başta laporoskopik kolesistektomi olmak üzere hepatobiliyer cerrahinin komplikasyonu olarak görülür. Safra yolu yaralanmalarının tedavisinde cerrahi olarak yapılabilecekler sınırlı ve zordur. Bu nedenle tedavi için en az invaziv yöntem safra yolunun kateterizasyonu veya geçici olarak plastik stent yerleştirilmesidir. Çalışmamızda 8 yıllık dönemde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında safra yolu yaralanması saptanan ve radyolojik yöntemlerle tedavi edilen 16 olgu sunularak tartışılmıştır. Olgularda peritona sızan safra perkütan kateter drenajı ile drene edildi ve perkütan biliyer drenaj uygulandı. Biliyer drenaj kateterleri 15-50 gün arasında (ortalama 28 gün) tutuldu. Olgular ortalama 44 ay (5-90 ay) izlendi. 16 hastadan 14’ü radyolojik yöntemlerle tamamen tedavi edildi. İki olguya cerrahi operasyon önerildi. Perkütan biliyer drenaj safra kaçağına neden olan yaralanmaların primer tedavisinde, etkin bir yöntemdir. Genellikle tam iyileşme sağlamaktadır.
Causes of bile duct injuries are usually iatrogenic. It occurs as a complication of hepatobiliary surgery especially the laparoscopic cholecystectomy. The surgical treatment of bile duct injuries is often difficult and limited. Therefore the least invasive technique for the treatment is to place a biliary catheter or a temporary plastic stent. In our study, the results of sixteen patients who were diagnosed as having bile duct injury and then treated with radiologic techniques are presented and discussed. In all patients, peritoneal fluid collection was drained through percutaneous catheter, and percutaneous biliary drainage was also performed. Biliary drainage catheters were left in place for 15-50 days (mean 28 days) Patients were followed up for 5-90 months (mean 44 months). Fourteen of sixteen patients were healed completely after radiologic treatment. Two patients were referred to surgery.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420329
http://hdl.handle.net/11452/18525
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_1.pdf328.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons