Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-26T12:28:00Z-
dc.date.available2021-03-26T12:28:00Z-
dc.date.issued2004-05-11-
dc.identifier.citationGemici, K. vd. (2004). "İdiyopatik sol ventriküler taşikardi’li bir olgunun radyofrekans kateter ablasyonu ile tedavisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 123-126.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421506-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18477-
dc.description.abstractVentriküler taşikardi’li (VT) hastaları değerlendirmek sıklıkla zordur. Sürekli monomorfik ventriküler taşikardi, sıklıkla geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kardiyomiyopati gibi yapısal kalp hastalıkları ile ilişkilidir. Bununla birlikte bazı VT’li hastalarda, organik kalp hastalığı bulunamamıştır. İlaç tedavisi genellikle yetersizdir. İdiyopatik VT elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve koroner anjiyografi (KAG) yapılarak yapısal kalp hastalığı olmadığı gösterilmiş hastalarda oluşan VT atakları olarak tanımlanır. Hemodinamik olarak genellikle stabil olması, fokal orijinli olması, etrafında skar dokusu olmaması ile VT’yi radyofrekans ablasyona oldukça duyarlı kılar. Radyofrekans kateter ablasyonu seçilmiş hastalarda atakları bitirebilir ve kür sağlayabilir, antiaritmik ajanların uzun süreli kullanımı ile oluşabilecek yan etkilerden hastayı kurtarır. Bizde burada idiyopatik sol VT’li bir olgumuzun radyofrekans kateter ablasyonu ile küratif tedavisini sunduk.tr_TR
dc.description.abstractManagement of patients with ventricular tachycardia (VT) is often difficult. Sustained monomorphic VT is most often associated with structural heart disease such as healed myocardial infarction and cardiomyopathy. However no apparent structural abnormality is identified in some patients with VT. Medical treatment is often ineffective. Idiopathic ventricular tachycardia is defined as VT arising in a patient with no evidence of structural heart disease by using electrocardiography, echocardiography and coronary angiography. Because of its usual hemodynamic stability, its focal origin and the lack of surrounding scar idiopathic VT has been highly amenable to radiofrequency catheter ablation. In selected patients radiofrequency catheter ablation can terminate the episodes, provides clinical improvement and protect patient from the side effects of anti-arythmic agents. Here we present the absolute treatment of a patient with idiopathic VT by radiofrequency catheter ablation.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİdiyopatik ventriküler taşikarditr_TR
dc.subjectRadyofrekans kateter ablasyonutr_TR
dc.subjectIdiopathic ventricular tachycardiaen_US
dc.subjectRadiofrequency catheter ablationen_US
dc.titleİdiyopatik sol ventriküler taşikardi’li bir olgunun radyofrekans kateter ablasyonu ile tedavisitr_TR
dc.title.alternativeRadiofrequency catheter ablation of a patient with idiopathic left ventricular tachycardiaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeOlgu bildirimitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage123tr_TR
dc.identifier.endpage126tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorGemici, Kani-
dc.contributor.buuauthorÇiçek, Davran-
dc.contributor.buuauthorTekiner, Fatih-
dc.contributor.buuauthorCordan, Jale-
Appears in Collections:2004 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_10.pdf51.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons