Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18453
Title: İngiliz Parlamentosu’nun mutlak monarşiye karşı güç kazanma sürecinin analizi
Other Titles: Analysis of the process of strengthening of the English Parliament against absolute monarchy
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Erkul, İbrahim Çağrı
Keywords: Magna Carta
Haklar yasası
Oxford şartları
Köylü ayaklanması
IV. Henry
Haklar bildirisi
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkul, İ. Ç. (2015). "İngiliz Parlamentosu’nun mutlak monarşiye karşı güç kazanma sürecinin analizi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(2), 131-151.
Abstract: 1215’te İngiltere Kralı John’a zorla imzalatılan Magna Carta, Parlamento’nun mutlak monarşiye karşı kazandığı gücü anlamak için önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda Magna Carta ile başlayan İngiliz Parlamentosu’nun mutlak monarşiye karşı güç kazanma sürecini kavrayabilmek için 1258 Oxford Şartları, 1381 “Köylü Ayaklanması”, Kral IV. Henry’nin iktidar dönemi, 1628’de yayınlanan Haklar Bildirisi, 1679 Habeas Corpus Act, 1689’da ilan edilen Haklar Yasası ve 1701 Veraset Yasası’nın bir bütün olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bunun yanında çalışmada, İngiliz Parlamentosu’nun güçlenmesinin, Britanya İmparatorluğu’nun büyümesine ve ayakta kalmasına yaptığı etki analiz edilecektir.
To understand the process of strengthening of the English Parliament against absolute monarchy, Magna Carta could be considered as an important start which King John of England was forced to sign in 1215. In this context starting with the Magna Carta, 1258 Provisions of Oxford, 1381 The Peasants’ Revolt, ruling period of King Henry IV of England, 1628 Petition of Rights, 1679 Habeas Corpus Act, 1689 Bill of Rights and 1701 Act of Settlement could be considered as a whole to comprehend the process of strengthening of the Parliament against absolute monarchy. In addition, the effect of the strengthening of the Parliament on the growth of the British Empire and its survival will be analysed in this study.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2015_2/ASL07.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18453
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_2_7.pdf309.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons