Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18447
Title: Automotive industry: Economic effects of foreign direct investments in Turkey
Other Titles: Otomotiv endüstrisi: Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların ekonomik etkileri
Authors: Günşen, İhsan
Keywords: Foreign direct investment
Random effects models
Automotive industry
Motor vehicle
Exports
Productivity
Employment
Labor costs
Panel data
Fixed effects models
Yabancı sermaye
Tesadüfi etki modeli
Otomotiv sanayi
Motorlu araçlar
İhracat
Verimlilik
İstihdam
İşçilik ücreti
Sabit etki modeli
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günşen, İ. (2015). "Automotive industry: Economic effects of foreign direct investments in Turkey". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(2), 19-34.
Abstract: Foreign Direct Investment (FDI) and automobile industry have inseparable relationship. The academic studies reveal that FDI has generally positive effects on employment, human recourses, management training, GDP, productivity, export and spillover effects on local industry. In this study the economic effects of Foreign Direct Investments (FDI’s) on the Turkish Automotive Industry have been analyzed between 1997 and 2010 in terms of export, productivity and employment. The results show significant FDI contribution to the Turkish automotive industry in all three areas considered. The results show that foreign direct investment has significant positive effects on Turkish economy. Policy makers should encourage such investments to stimulate the domestic markets.
Yabancı sermaye ve otomobil sanayinin birbirinden ayrılamaz ilişkileri vardır. Yapılan akademik çalışmalarda genellikle yabancı sermayenin(FDI) istihdam, insan kaynakları, yönetici eğitimi, gayri safi yurtiçi hasıla, verimlilik, ihracat, yerli sanayi üzerinde yayılma etkisi gibi pozitif etkileri ortaya konulmuştur. Bu çalışmada 1997-2010 yılları arasında yabancı sermayenin ihracat, verimlilik ve istihdam üzerine etkileri analiz edilmiştir. Sonuç FDI’ın araştırılan her üç konuda da Türk otomotiv sanayisine önemli bir katkı sağladığını göstermiştir. Bu araştırma yabancı sermayenin Türk ekonomisi üzerine pozitif bir etki yaptığını ortaya koymuştur. Politika üretimlerinde bu durum yabancı yatırımların yerli pazarı hareketlendirmesi için cesaret vermelidir.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2015_2/ASL02.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18447
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_2_2.pdf252.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons