Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18434
Title: Hıristiyanlaştırılmış tatarlar: kreşinler
Other Titles: Chrıstianized tatars: kryashens
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri.
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Sharafullina, Aliya
Güç, Ahmet
Keywords: Kreşinler
Dini inanış
İbadet
Tören
İnanç esasları
Kryashens
Religious belief
Worship
Solemnity
Faith basics
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sharafullina, A. ve Güç, A. (2017). "Hıristiyanlaştırılmış tatarlar: kreşinler". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(2), 109-140.
Abstract: Müslüman Tatarlarla köken, dil ve tarih birliği bulunan Kreşinler, vaftiz olmalarıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihî süreçte ayrı bir etnik gurup gibi görülmüşlerdir. Genellikle, Slav kökenli olmadıkları için Ruslar, Müslüman olmadıkları için de Tatarlar tarafından dışlanmışlardır. Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi Kreşinlerle yoğun bir yakınlaşma çabası içine girmiştir. Kreşin Tatarları, İslam’dan Hıristiyanlığa geçen bir Türk gurubu olmaları bakımından Türk kültür ve Türk din tarihi açısından ilgi çekici ve önemlidirler. Bu bakımdan Türk kültürünün farklı bir boyutunu da oluşturmaktadırlar.
Kryashens who have oneness in roots, language and history with Tatars have considered as a different ethnic group from the beginning of their baptizing until nowadays during historical process. Generally, they were excluded by Russians because of not being Slavs, and by Tatars because of not being Muslims. However, after the collapse of the Soviet Union Russian Orthodox Church has tried to get closer to them. Regarding Kryashen Tatars as a Turkish group who passed from Islam to Christianity they are very interesting and important from Turkish cultural and Turkish history of religion point of view. From this perspective they also carve out a different aspect of Turkish culture.
URI: https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2017_2/06.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18434
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_2_6.pdf438.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons