Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18380
Title: Değişik sulandırıcılar ile sulandırılarak 5°C'de 24 saat saklanan aygır spermalarının spermatolojik özellikleri
Other Titles: Spermatological characteristics of stallion semen diluted with different diluents and stored at 5°C for 24 hours
Authors: Sönmez, Cumhur
Demirel, Mürsel
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Doğan, İhrahim
Bilgin, Binnur
Keywords: Sulandırıcı
Aygır spermaları
Spermatolojik özellikler
Stallion
Semen
Storage
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. vd. (1993). "Değişik sulandırıcılar ile sulandırılarak 5°C'de 24 saat saklanan aygır spermalarının spermatolojik özellikleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 73-80.
Abstract: Bu araştırmada 24 saat süreyle 5C'de saklanan aygır spermasının spermatolojik özelliklerinde meydana gelebilecek değişimlerin saptanması amaçlandı. Materyal olarak kullanılan 6 aygırdan alman spermalar 3 bölüme ayrıldı ve 3 ayrı sulandırıcı ile sulandırıldı. Sperma alındıktan hemen sonra yapılan spermatolojik muayeneler sulandırdıktan sonra, 5C'de ve 12 ile 24. saatlerde tekrarlandı. Ortalama motilite, ölü, anormal ve akrozom yapısı bozulmuş spermatozoon oranlan 24. saatte sırası ile % 15.7, 51.0, 36.1 ve 2.7 olarak bulundu.
In this study, spermatological characteristics of stallion semen, stored at 5C for 24 hours, was investigated. Ejaculates collected and divided into three groups by split sarnple method and diluted with different diluents. Ejaculates were examined just after collection and reexamined just after dilution and 12 and 24 hours after dilution at 5°C. Avarages of motile, dead, abnormal and acrosome defected spermatozoon precentages 24 hours after dilution were found as 15.7, 51.0, 36.1 and 2. 7 respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18380
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_10.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons