Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18379
Title: Aygır ve merkeplerde spermatolojik özellikler
Other Titles: Spermatological characteristics in stallions and donkeys
Authors: Sönmez, Cumhur
Demirel, Mürsel
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Doğan, İbrahim
Bilgin, Binnur
Keywords: Aygır
Merkep
Spermatolojik özellikler
Stallion
Donkeys
Semen
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. vd. (1993). "Aygır ve merkeplerde spermatolojik özellikler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 65-72.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, aygır ve merkeplerde kimi spermatolojik özelliklerin araştırılmasıdır. Materyal olarak on safkan İngiliz aygın ve üç adet merkep kullanıldı. Alınan ejakülatlarda hacim, pH, spermatozoon yoğunluğu, motilite, ölü, anormal ve akrozomu defektli spennatozoon yüzdeleri aygırlarda sırasıyla 47.5 cm3, 6.96, 50.5x10 6/cm3, % 69.5, % 22.7, % 21.7 ve % 1.4; merkeplerde 71.6 cm3, 6.83, 40.6x10 6/cm3, % 70.0, % 31.5, % 19.0 ve % 0.33 olarak bulunmuştur.Bunun yanısıra prepusyal yıkantı sıvılarının yapılan mikrobiyolojik muayenelerinde aygırlarda Enterabaeter spp., Staph. aureus, Bacillus subtilis, maya; merkeplerde Staph. aureus, Bacillus subtilis bulunmuştur.
The aim of this study is to examine the spermatological characteristics of stallions and donkeys. Ten purebred English stallions and three donkeys were used as materials. Ejaculate volume, pH, spermatozoon concentration, motility and percentages of dead, abnormal and acrosome defected spermatozoon values found 47.5 cm3, 6.96, 50.5x10 6/cm, % 69.5, % 22.7, % 21.7 and: 1.4 for stallions; 71.6 cm3, 6.83, 40.6x10 6/cm, % 70.0, % 31.5, % 19.0 and % 0.33 for donkeys respectively. In addition for microbiological examination preputial flushing were made. In stallions Enterobacter spp., Staph. aureus, Bacillus subtilis and yeast; in donkeys Staph. aureus and Bacillus subtilis were found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18379
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_9.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons