Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18379
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSönmez, Cumhur-
dc.contributor.authorDemirel, Mürsel-
dc.date.accessioned2021-03-25T12:32:06Z-
dc.date.available2021-03-25T12:32:06Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationGökçen, H. vd. (1993). "Aygır ve merkeplerde spermatolojik özellikler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 65-72.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18379-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, aygır ve merkeplerde kimi spermatolojik özelliklerin araştırılmasıdır. Materyal olarak on safkan İngiliz aygın ve üç adet merkep kullanıldı. Alınan ejakülatlarda hacim, pH, spermatozoon yoğunluğu, motilite, ölü, anormal ve akrozomu defektli spennatozoon yüzdeleri aygırlarda sırasıyla 47.5 cm3, 6.96, 50.5x10 6/cm3, % 69.5, % 22.7, % 21.7 ve % 1.4; merkeplerde 71.6 cm3, 6.83, 40.6x10 6/cm3, % 70.0, % 31.5, % 19.0 ve % 0.33 olarak bulunmuştur.Bunun yanısıra prepusyal yıkantı sıvılarının yapılan mikrobiyolojik muayenelerinde aygırlarda Enterabaeter spp., Staph. aureus, Bacillus subtilis, maya; merkeplerde Staph. aureus, Bacillus subtilis bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the spermatological characteristics of stallions and donkeys. Ten purebred English stallions and three donkeys were used as materials. Ejaculate volume, pH, spermatozoon concentration, motility and percentages of dead, abnormal and acrosome defected spermatozoon values found 47.5 cm3, 6.96, 50.5x10 6/cm, % 69.5, % 22.7, % 21.7 and: 1.4 for stallions; 71.6 cm3, 6.83, 40.6x10 6/cm, % 70.0, % 31.5, % 19.0 and % 0.33 for donkeys respectively. In addition for microbiological examination preputial flushing were made. In stallions Enterobacter spp., Staph. aureus, Bacillus subtilis and yeast; in donkeys Staph. aureus and Bacillus subtilis were found.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAygırtr_TR
dc.subjectMerkeptr_TR
dc.subjectSpermatolojik özelliklertr_TR
dc.subjectStallionen_US
dc.subjectDonkeysen_US
dc.subjectSemenen_US
dc.titleAygır ve merkeplerde spermatolojik özelliklertr_TR
dc.title.alternativeSpermatological characteristics in stallions and donkeysen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorGökçen, Hazım-
dc.contributor.buuauthorTümen, Hüseyin-
dc.contributor.buuauthorDoğan, İbrahim-
dc.contributor.buuauthorBilgin, Binnur-
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_9.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons