Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAtasoy, Fatoş-
dc.date.accessioned2021-03-25T08:39:13Z-
dc.date.available2021-03-25T08:39:13Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationAtasoy, F. ve Sonal, S. (1998). “Veteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılması”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 147-156.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18338-
dc.descriptionBu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Doç.Dr.Songül SONAL'ın danışmanlığında Fatoş ATASOY tarafından yazılan "Veteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılması" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, veteriner ilaçlarında pazarın önemli bölümünü oluşturan ketnoterapötik ilaçlardan ampisilin, sulfadiazin-trimetoprim ve oksitetrasiklin içeren preparatların son kullanma tarihlerinden itibaren geçen süreye bağlı olarak Türk Farmakopesi, İngiliz Veteriner Farmakope ve Amerikan Farmakopesinde bildirilen yöntemlere göre madde miktarları belirlendi. Etken madde analizi yapılan toplam 38 adet veteriner antibiyotik müstahzarındaki etken madde miktarlarına bakıldığında, 8 tanesinin (% 23) farmakope limitlerinin dışında kaldığı görüldü. Ampisilin örneklerinde kayıp oranı en fazla % 15.83 olarak bulundu. Sulfadiazin-trimetoprim numunelerinde etken madde kayıp oranı trimetoprim için en fazla % 62, sulfadiazin için % 80 olarak tespit edildi. Oksitetrasiklin numunelerinde ise etken madde miktarındaki en yüksek kaybın % 23 olduğu, bunların % 27. 7'sinin farmakope limitlerinin dışında olduğu görüldü. Çalışma sonucunda miadı dolan antimikrobiyal ilaçlardaki etken madde miktarı kayıplarının, büyük oranda ilaçların kullanılabilirliği sınırları içinde kaldığı ve farmakope limitlerinde olduğu saptandı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, some expired veterinary preparations of ampicillin, sulphadiazin-trimethoprime and oxytetracycline were analyzed for their active principles by the methods in the Turkish Pharmacopoeia, British Veterinary Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia. Amongst the 38 samples of pharmaceutical preparations analyzed only 8 samples (23 %) were found to contain active substance below the pharmacopoeia limits. The maximal loss of active substance ra/e was 15.83 % for ampicillin samples. This rate was 62 %for trimethoprim and 80 %for sulphadiazin. Maximum active substance loss rate was 23 %for oxytetracycline samples and 27.7 % was out of pharmacopoeia limits. lt was concluded that the decreases in the active substances of the expired antimicrobial drug samples are in pharmacopoeia limits and they are mostly renewable.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSon kullanma tarihitr_TR
dc.subjectMiktar tayinitr_TR
dc.subjectAmpisilintr_TR
dc.subjectSulfadiazintr_TR
dc.subjectTrimetoprimtr_TR
dc.subjectOksitetrasiklintr_TR
dc.subjectExpire dateen_US
dc.subjectAssayen_US
dc.subjectAmpicillinen_US
dc.subjectSulphadiazinen_US
dc.subjectTrimethoprimen_US
dc.subjectOxytetracyclineen_US
dc.titleVeteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation on levels of active substances of some expired veterinary chemotherapeutic drugsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage147tr_TR
dc.identifier.endpage156tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorSonal, Songül-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
dc.relation.tezYüksek lisanstr_TR
Appears in Collections:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_15.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons