Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18338
Title: Veteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılması
Other Titles: Investigation on levels of active substances of some expired veterinary chemotherapeutic drugs
Authors: Atasoy, Fatoş
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sonal, Songül
Keywords: Son kullanma tarihi
Miktar tayini
Ampisilin
Sulfadiazin
Trimetoprim
Oksitetrasiklin
Expire date
Assay
Ampicillin
Sulphadiazin
Trimethoprim
Oxytetracycline
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, F. ve Sonal, S. (1998). “Veteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılması”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 147-156.
Abstract: Bu çalışmada, veteriner ilaçlarında pazarın önemli bölümünü oluşturan ketnoterapötik ilaçlardan ampisilin, sulfadiazin-trimetoprim ve oksitetrasiklin içeren preparatların son kullanma tarihlerinden itibaren geçen süreye bağlı olarak Türk Farmakopesi, İngiliz Veteriner Farmakope ve Amerikan Farmakopesinde bildirilen yöntemlere göre madde miktarları belirlendi. Etken madde analizi yapılan toplam 38 adet veteriner antibiyotik müstahzarındaki etken madde miktarlarına bakıldığında, 8 tanesinin (% 23) farmakope limitlerinin dışında kaldığı görüldü. Ampisilin örneklerinde kayıp oranı en fazla % 15.83 olarak bulundu. Sulfadiazin-trimetoprim numunelerinde etken madde kayıp oranı trimetoprim için en fazla % 62, sulfadiazin için % 80 olarak tespit edildi. Oksitetrasiklin numunelerinde ise etken madde miktarındaki en yüksek kaybın % 23 olduğu, bunların % 27. 7'sinin farmakope limitlerinin dışında olduğu görüldü. Çalışma sonucunda miadı dolan antimikrobiyal ilaçlardaki etken madde miktarı kayıplarının, büyük oranda ilaçların kullanılabilirliği sınırları içinde kaldığı ve farmakope limitlerinde olduğu saptandı.
In this study, some expired veterinary preparations of ampicillin, sulphadiazin-trimethoprime and oxytetracycline were analyzed for their active principles by the methods in the Turkish Pharmacopoeia, British Veterinary Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia. Amongst the 38 samples of pharmaceutical preparations analyzed only 8 samples (23 %) were found to contain active substance below the pharmacopoeia limits. The maximal loss of active substance ra/e was 15.83 % for ampicillin samples. This rate was 62 %for trimethoprim and 80 %for sulphadiazin. Maximum active substance loss rate was 23 %for oxytetracycline samples and 27.7 % was out of pharmacopoeia limits. lt was concluded that the decreases in the active substances of the expired antimicrobial drug samples are in pharmacopoeia limits and they are mostly renewable.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Doç.Dr.Songül SONAL'ın danışmanlığında Fatoş ATASOY tarafından yazılan "Veteriner ilaçlarında son kullanma tarihi geçen bazı kemoterapötiklerin etken madde düzeylerinin araştırılması" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18338
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_15.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons