Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18226
Title: Köpeklerde Juvenil cellulitis (pyoderma) (l olgu: 1995 - 1996)
Other Titles: Juvenile cellulitis (Pyoderma) in dogs (3 Cases: 1995-1996)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Batmaz, Hasan
Kahraman, M. Müfit
Şentürk, Sezgin
Çarlı, Tayfun
Kırkpınar, Arzu
Tosun, Cevdet
Cangül, İ. Taci
Keywords: Juvenile Cellulitis (Pyoderma)
Köpekler
Dogs
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Batmaz, H. vd. (1996). " Köpeklerde Juvenil cellulitis (pyoderma) (l olgu: 1995 - 1996)" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),31-41..
Abstract: lki yıl içinde juvenil cellulitis (Juvenil pyoderma) tanısı konulan üç; köpegin klinik, laboratuar ve sagaltım sonutları degerlendirildi. Kopeklerin ırkları Kangal, Terrier ve Alman kurt melezi idi. Yaşları iki-üç; ay arasında degişen bu köpeklerden biri dişi, ikisi ise erkek olup, hiçbiri aşılanmamıştı. Üç; olguda da lenfadenopathi, özellikle submandibular, deride şişkinlikle karakterize ağrılı lezyonlar, kulak akıntısı ve beden sıcaklıgının normal oldugu saptandı. Köpeklerin ikisinde agzı ve göz çevresinde lezyon ve seropurulent alanı, ikisinde çene altında, birinde kulak kepçesinin dip kısmında şişlik saptandı. İki köpek letharjik ve iştahsız idi. Normositik normokromik anemi, nötrofili ve lokositozis önemli laboratuar bulgularıydı. Yalnız bir olguda bakteri izole edildi. Köpeklerin biri öldü. Deri lezyonların histopatolojisi piyogranülamatız cellulitisi tamamladı. Olguların digerlerinde prednisolone (günde 2 mglkg) ve cephalexin veya cefazolin (giinde iki kez 30 mglkg) kullanmının tok iyi sonuç; verdigi gozlendi. Juvenil cellulitisin klinik ve laboratuar bulgularının dikkatli bir şekilde degerlendirilerek tanısının konulmasının tok onemli oldugu sonucuna varıldı. Buna ek olarak, hastalık ilk kez Türkiye'ye ezgii ve kısa tüylü olmayan Kangal ırkında saptandı
Three dogs diagnosed as having juvenile cellulitis {juvenile pyoderma) in two years were evaluated for clinical, laboratory and therapeutic results. Breeds included Anatolian sheepdog (Kangal), terrier and cross-breed German shepherd. Of these dogs one was female and two were males, and none of them was vaccinated, their ages ranged between two and three months. In all the three dogs, there were lymphadenopathy, especially in the submandibular nodes, painful skin lesions characterised with swellings, auricular discharge, and their temperatures were normal. While perioculer and perioral lesions and seropurulent discharge were determined in two dogs and swelling under chin in the other dogs, in one dog swelling on pinnea were observed. Two dogs were lethargic and anorexic. Normocytic normochromic anemia, neutrophili and leucocytosis were significant laboratory findings. The bacteria was only isolated in one case. One of them was died. Histopathology of the skin lesions depicted pyogranulomatous cellulitis. It was observed that usage of prednisolone (2 mg/kg daily) and cephalexin or cefazolin (30 mg/kg twice daily) in the remaining dogs gave good results. It was concluded that a c:areful evaluation of clinical and laboratory findings in the diagnosis ofjuvenile cellulitis is very important. In addition, this is the first observation of the disease in Anatolian sheepdog (Kangal) which is a native breed ofTurkey and also non-short-coated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18226
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_4.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons