Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18225
Title: iki kedide enfeksiyoz peritonitis
Other Titles: Feline infectious peritonitis (FIP) in two cats
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Batmaz, Hasan
Kahraman, M. Müfit
Yılmaz, Zeki
Tuncel, Pınar
Sönmez, Gürsel
Kırkpınar, Arzu
Keywords: Kedi
Feline infectious peritonitis
Enfeksiyoz peritonitis
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Batmaz, H. vd. (1996). "iki kedide enfeksiyoz peritonitis" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),43-56.
Abstract: Karında şişlik şikayeti ile klinigimize getirilen 8 ve 4 yaşlarındaki iki kediye yapılan klinik, laboratuar, patolojik (1. olgu) ve serolojik muayeneler sonucu enfeksiyoz peritonitis tanısı kondu. Her iki kedide karakteristik olarak abdominal sıvı birikimi ve notrofilik lokositoz saptandı. Peritoneal sıvılarında total protein ve Iokosit sayzsznda artma, AJG oranının 0.81 'den aşagı olması, bakteri izole edilememesi, eterle karıştırıldıktan sonra arılmaması gozlendi ve boylece sıvılar FlP'Jı kedilerdeki gibi septik olmayan eksudat olarak degerlendirildi. Birinci olgunun nekropsisinde jibrinoz, peritonitis ve effusion birikimi görüldü. Histopatolojik muayenede çogunlukla serozada sınırlı kalan yangının yanz sıra perivaskulitis ve thrombozlara karaciger ve dalakta rastlandı. Sonuç; olarak, FIP'in tanısında serolojik testlerin her zaman yüksek düzeyde pozitif olmadıgı; klinik, laboratuar ve patolojik bulguların onemli oldugu bir kez daha gözlendi.
In the two cats, 8 and 4-year-old, referred with a history of abdominal distention, diagnosis of feline infectious peritonitis was made as results of clinical, laboratory, pathological and serological exaininations. Characteristically; in both cases, abdominal fluid accumulation and neutrophilic leukocytosis were determined. In the analyses of the peritoneal fluids of both cats an increase of total protein and leukocyte numbers, ratio of AJG less than 0.81, no bacteria isolation and no clearence after the addition of ether were observed, and, thus, fluids were evaluated non-septic exudates as in cats with FIP. On the necropsy of the first case fibrinous peritonitis and fluid accumulation was seen. In the histopathological examination, along with inflammation usually restricted to the serosal surfaces, perivasculitis and thromboses were observed in the Jiver and spleen. As a conclusion, in the diagnosis of FIP since the serological tests are not highly positive in all the time, the impontance of clinical, laboratory and pathological findings was once more observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18225
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_5.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons