Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18225
Başlık: iki kedide enfeksiyoz peritonitis
Diğer Başlıklar: Feline infectious peritonitis (FIP) in two cats
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Batmaz, Hasan
Kahraman, M. Müfit
Yılmaz, Zeki
Tuncel, Pınar
Sönmez, Gürsel
Kırkpınar, Arzu
Anahtar kelimeler: Kedi
Feline infectious peritonitis
Enfeksiyoz peritonitis
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Batmaz, H. vd. (1996). "iki kedide enfeksiyoz peritonitis" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),43-56.
Özet: Karında şişlik şikayeti ile klinigimize getirilen 8 ve 4 yaşlarındaki iki kediye yapılan klinik, laboratuar, patolojik (1. olgu) ve serolojik muayeneler sonucu enfeksiyoz peritonitis tanısı kondu. Her iki kedide karakteristik olarak abdominal sıvı birikimi ve notrofilik lokositoz saptandı. Peritoneal sıvılarında total protein ve Iokosit sayzsznda artma, AJG oranının 0.81 'den aşagı olması, bakteri izole edilememesi, eterle karıştırıldıktan sonra arılmaması gozlendi ve boylece sıvılar FlP'Jı kedilerdeki gibi septik olmayan eksudat olarak degerlendirildi. Birinci olgunun nekropsisinde jibrinoz, peritonitis ve effusion birikimi görüldü. Histopatolojik muayenede çogunlukla serozada sınırlı kalan yangının yanz sıra perivaskulitis ve thrombozlara karaciger ve dalakta rastlandı. Sonuç; olarak, FIP'in tanısında serolojik testlerin her zaman yüksek düzeyde pozitif olmadıgı; klinik, laboratuar ve patolojik bulguların onemli oldugu bir kez daha gözlendi.
In the two cats, 8 and 4-year-old, referred with a history of abdominal distention, diagnosis of feline infectious peritonitis was made as results of clinical, laboratory, pathological and serological exaininations. Characteristically; in both cases, abdominal fluid accumulation and neutrophilic leukocytosis were determined. In the analyses of the peritoneal fluids of both cats an increase of total protein and leukocyte numbers, ratio of AJG less than 0.81, no bacteria isolation and no clearence after the addition of ether were observed, and, thus, fluids were evaluated non-septic exudates as in cats with FIP. On the necropsy of the first case fibrinous peritonitis and fluid accumulation was seen. In the histopathological examination, along with inflammation usually restricted to the serosal surfaces, perivasculitis and thromboses were observed in the Jiver and spleen. As a conclusion, in the diagnosis of FIP since the serological tests are not highly positive in all the time, the impontance of clinical, laboratory and pathological findings was once more observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18225
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_5.pdf3.67 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons